PESSIS – sosiaalinen vuoropuhelu sosiaalipalveluissa

(Promoting Employers’ Social Services Organisations In Social Dialogue)

PESSIS-projekti on EU:n rahoittama yhteistyöprojekti, jota hallinnoi European Assosiations of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD). Projekti  toteutetaan yhteistyössä kahdeksan muun eurooppalaisen sosiaalipalveluja tarjoavan organisaation (Caritas Europa, European Council of Assosiations of General Interest CEDAG, European Platform for Rehabilitation EPR, European Federation of Public Service Unions Epsu, Eurodiaconia, European Federation of National Organisations Working with the Homeless Feantsa, Solidar, Workability Europe) sekä kymmenen eri Euroopan maissa (Itävalta, Iso-Britannia, Espanja,Irlanti, Belgia, Saksa, Suomi, Slovenia, Kreikka, Hollanti) tehtävien kansallisia kartoituksia hallinnoivan kansalaisjärjestön kanssa. Projekti käynnistyi joulukuussa 2011 ja päättyi syyskuussa 2012.

Projektin tarkoituksena on koota määrällistä ja laadullista tietoa sosiaalisesta vuoropuhelusta sosiaalipalveluissa työnantajanäkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, miten työnantajien ja työntekijöiden keskinäinen sosiaalinen vuoropuhelu toimii (tai ei toimi) sosiaalipalveluissa sekä mitkä tekijät estävät nykyistä tiiviimpää yhteistyötä.

Sosiaalisessa vuoropuhelussa on kyse työsuhteen ehdoista sekä työolosuhteiden kehittämisestä neuvottelemisesta ja sopimisesta. Neuvottelun osapuolina ovat työnantajat ja työntekijät sekä tarvittaessa kolmantena osapuolena valtiovalta.

Tarkastelun kohteena projektissa ovat seuraavat sosiaalipalvelut:
• vanhusten pitkäaikaishoito ja asumispalvelut
• vammaishuolto ja vammaisten palvelut
• lastensuojelu ja lasten päivähoito
•muut sosiaalipalvelut: esimerkiksi päihdeongelmaisille ja mielenterveysongelmaisille suunnatut palvelut.

Projektissa on tuotettu kansallinen raportti Suomen tilanteesta sekä yhteinen raportti kaikkista projektiin osallistuneista maista. Kansainvälinen raportti on ladattavissa projektin kotisivuilta, mistä on ladattavissa myös loppuraportista laadittu esite.

Projektin kotisivut: http://www.socialserviceseurope.eu/pessis

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.