PikkuWerstas – työpajaopetuksen kehittämisprojekti

Ammattiopisto Luovin sisäisen kehittämisprojektin tavoitteena on kehittää työvaltainen projektiopetukseen painottuva oppimisympäristö, jossa eri koulutusalojen opiskelijat työskentelevät samassa toiminnallisessa kehyksessä pienimuotoisen tuotannollisen toiminnan parissa.

Toiminnan kehittämistä ohjaavat tarpeet yhteistyön kehittämiseen jo olemassa olevien oppimisympäristöjen kanssa, kuten liiketaloudenalan opiskelijoiden PikkuPutiikin ja muiden vastaavien talon sisäisten toimintojen kanssa muissa toimipaikoissa. Perusajatuksessa korostuu yhteistyön tiivistäminen eri koulutusalojen välillä erilaisten osaamisten yhdistämisessä työelämälähtöiseen suuntaan. Työvaltaisella koulutuksella pyritään vahvistamaan opiskelijoiden valmiuksia ammatilliseen tutkintotavoitteeseen koulutukseen ja työelämävalmennus- ja työssäoppimisjaksoille hakeutumiseen.

Projektissa:
•rakennetaan työelämä- ja toimintalähtöinen työpajaympäristö
•suunnitellaan ja valmistetaan sarjamuotoiseen valmistukseen soveltuvia kädentaitopainotteisia tuotteita
•kehitetään projektiopetussuunnitelmia ja yhteistoiminnallisen oppimisen malleja eri koulutusalojen välille
•luodaan perusmallia työpajamuotoisesta luokattomasta opetuksesta perinteisen ryhmämuotoisen opetuksen rinnalle

Projekti toteutetaan 12.12.2010- 31.5.2012 ja varsinainen pilottitoiminta rakennetaan lukuvuoden 2011–2012 ajalle, johon sisältyy kaksi päävaihetta:
•toiminnan käynnistäminen ja alkuvalmistelut alkusyksystä (8-9/2011)
•varsinainen tuotannollinen toiminta tuotteiden valmistuksen parissa (9/2011-4/2012)

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.