Selvitys erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja yksilöllisten työllistymispolkujen toteutumisesta

Projektin lähtökohtana oli tarve edistää ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien, erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Projektissa laadittiin työnantajille kohdennettujen kyselyjen ja haastattelujen perusteella tilastollisesti luotettava ja yleistettävissä oleva selvitys, jonka avulla saatiin tietoa työnantajanäkökulmasta niistä tekijöistä, jotka ovat edistäneet tai rajoittaneet erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä ja / tai työsuhteen jatkumista. Kyselyt tehtiin Ammattiopisto Luovista Oulun, Muhoksen ja Limingan yksiköistä vuonna 2013 valmistuneiden, avoimille työmarkkinoille työllistyneiden nuorten työpaikoille.

Projektissa kartoitettiin ja käytiin läpi aiemmissa, vuosina 2007-2012 päättyneissä projekteissa, joihin Luovi on osallistunut, kehitetyt nuorten työllistymispolkuun nivoutuvat toimintamallit ja -tavat. Lisäksi selvitettiin, missä määrin em. toimintamalleja ja -tapoja on hyödynnetty Luovissa ja kumppanioppilaitoksissa, kerättiin käyttäjäpalaute ja arvioitiin menetelmien käytettävyyttä ja kehittämistarpeita suhteessa työnantajille tehdyn selvityksen tuloksiin. Kartoituksen perusteella tuotettiin näkemys siitä, millaiset välineet ja menetelmät ovat hyödyllisiä, ja millaisia kehittämistarpeita näihin liittyen on vielä olemassa.

Edellä kuvattujen toimenpiteiden ja tulosten perusteella laadittiin ehdotus ja suunnitelma jatkoprojektista, jonka tavoitteena on kehittää erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä edistäviä toimintoja siten, että erityistä tukea tarvitsevat nuoret työllistyvät aiempaa tehokkaammin palkkatyöhön avoimille työmarkkinoille. Jatkoprojektissa kehitetään erityistä tukea tarvitsevien nuorten kokonaisvaltainen työllistymisen ohjauspolku, jossa huomioidaan sekä nuorten yksilölliset tarpeet että työnantajien tarpeet ja työllistämismahdollisuudet ja pyritään poistamaan tämän selvityksen perusteella tunnistettuja työllistymisen esteitä.

Projekti toteutettiin 1.8.2013-28.2.2015 välisenä aikana ESR-rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.