SULA – sulautuva erityisopetus

Pedagogiset ratkaisut tietoverkkojen hyödyntämiseen

Sulautuva erityisopetus -projektin tavoitteena on yhdistää erityisopetusta ja virtuaaliopetusta sekä tietoteknisiä opetustekniikoita ja pedagogisia ratkaisuja. Tavoitteena on rakentaa monimuotoinen, rikas oppimisympäristö, joka tuottaa mielekkään oppimisprosessin ja tukee erityisopiskelijan oppimista.

Luovin tavoitteena hankkeen osatoimijana on suunnitella, toteuttaa ja pilotoida www – perustaiseen oppimisympäristöön tuotettu oppimateriaalikokonaisuus. Aihealueeksi kiteytyi teema: asianmukainen pukeutuminen. Oppimisympäristöksi Luovi valitsi edu2.0:n. http://www.edu20.org/. Oppimisympäristön valintaan vaikutti sen toimivuus, helppokäyttöisyys ja maksuttomuus. Oppimistehtävät tuotetaan Smartboard Notes 10:lla, koska Smartboard – ohjelmistojen avulla tuotettut sisällöt ovat interaktiivisia ja sisällön tuottaminen on helppoa. Oppimisympäristön pilotointi käynnistetään syyslukukaudella 2010 ja  jatkuu vuoden 2011 loppuun, jolloin hanke päättyy.

Hanketta hallinnoi  ORTON invalidisäätiö/Keskuspuiston ammattiopisto. Muina yhteistyökumppaneina hankkeessa toimii Invaliidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto, Suomen Liikemiesten ammattiopisto- Atk-Instituutti ja Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos(INFIM)

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.