TAIVAL – itsenäisen elämän ja työtaitojen valmennus

Luovi ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammahuollon tulosalueen Tahkokankaan palvelukeskus toteuttivat yhteistyössä TAIVAL – Itsenäisen elämän ja työtaitojen valmennus -projektin 1.9.2011-31.12.2013. Projekti toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella.

Projektin tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten aikuisten tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään. Projektin kohderyhmänä olivat Tahkokankaan palvelukeskuksen aikuiset asiakkaat, joilla oli näköpiirissä muutto laitoksesta uuteen asumis- ja elinympäristöön.  Projektissa perustettiin kolme pilottiryhmää, jotka muodostuivat palvelukotien soluissa asuvista asiakkaista, heidän kanssaan työskentelevistä hoitajista, vastaavasta sairaanhoitajasta ja osastonhoitajasta. Jokaisen ryhmän kanssa suunniteltiin ja toteutettiin valmennusjakso, jonka kesto, sisältö ja toteutus vaihtelivat osallistujien tarpeet huomioiden. Jakso koostui ennalta sovituista lähiopetuspäivistä ja niiden välillä toteutettavasta tavoitteellisesta toiminnasta. Lähiopetuspäivien toteutuksesta vastasivat Luovin kouluttaja ja ohjaaja. Pilottiryhmissä toimivat hoitajat osallistuivat lähiopetuspäivien ohjaukseen ja ohjasivat asiakkaita tavoitteiden suuntaisesti arjessa.

Projektissa luotiin kehitysvammaisille aikuisille suunnattu TAIVAL-toimintamalli. Toimintamalli kehittää kehitysvammaisten itsenäisen elämän valmiuksia sekä työelämä- ja työtaitoja, tukee asiakkaan itsenäistymistä elämän eri osa-alueilla, omatoimisuutta, toimintakykyä ja arkielämän taitoja sekä tukee kehitysvammaisen aikuisen siirtymistä laitoksesta uuteen asumis- ja elinympäristöön. Projektin aikana syntyi uudenlaisia toimintatapoja tukea ja ohjata kehitysvammaista henkilöä laitoshuollosta itsenäisempään asumismuotoon siirtymisen vaiheessa.

Projektissa tuotettiin materiaali, jota voi hyödyntää aikuisten kehitysvammaisten asiakkaiden ohjauksessa asumismuodon muutosvaiheessa ja muutoinkin asumispalveluympäristöissä tuettaessa asiakkaan itsemääräämisoikeutta, omatoimisuutta ja osallisuutta. Materiaali sisältää näkökulmia ja vinkkejä ohjaukseen sekä mielekkään toiminnan järjestämiseen asiakkaille.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.