Teot tutuiksi

Luovin koordinoimien Toive-, Toiveista totta- ja Toiveista tekoihin –projektien puitteissa kehitettiin palvelukokonaisuus, jossa kehitetyt menetelmät ovat työnantajavaikutusten arviointi, työanalyysi ja Valmiina vastaanottamaan -työyhteisövalmennus. Teot tutuiksi -projektissa jatkettiin palvelukokonaisuuden tuotteistamista ja levittämistä vastaamaan entistä paremmin työelämän tarpeisiin. Palvelukokonaisuudessa kehitettyjä menetelmiä voidaan hyödyntää käytännössä tehostetun rekrytoinnin välineenä tai osittaisen työhönpaluun tukikeinona. Menetelmien avulla etsittiin aktiivisesti eri aloilta uusia työnantajia, jotka voivat hyötyä tarjolla olevista menetelmistä ja haluavat osallistua niiden testaamiseen. Palvelukokonaisuutta voidaan käyttää myös asenteellisen esteettömyyden edistämiseksi työelämässä.

1. Työnantajavaikutusten arviointi

Menetelmän avulla arvioidaan osatyökykyisen henkilön työllistämisen vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tarkastellaan vaikutuksia mm. yrityskuvaan, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin, työyhteisöön ja työnjakoon sekä tuotteisiin ja palveluihin.

Arvioinnin suorittaa työllistämisen asiantuntija yhdessä työnantajan kanssa.

2. Työanalyysi

Työanalyysin avulla voidaan kartoittaa työpaikalta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Työanalyysi auttaa tekemään näkyväksi työn luonnetta ja työn ammattitaidolle ja työkyvylle asettamia vaatimuksia. Tehtävistä saatua tietoa voidaan hyödyntää myös töiden suunnittelussa, uudelleen organisoinnissa tai työntekijöiden perehdyttämisessä. Työanalyysi toteutetaan hankkeessa kehitetyn työanalyysilomakkeen avulla. Siinä kuvataan työtehtävät ja työolosuhteet työpaikalla. Työanalyysin perusteella voidaan tarvittaessa laatia työohjekortteja jonkin työtehtävän suoritusta varten. Työanalyysin laatii työllistämisen asiantuntija yhdessä työpaikan edustajien kanssa.

3. Valmiina vastaanottamaan -työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus tarjoaa työnantajalle osatyökykyisen työntekijän työllistämisessä tarpeellista tietoa ja tukea. Valmennus kehittää myös työyhteisön valmiuksia perehdyttää ja opastaa erityistä tukea tarvitsevaa työntekijää. Valmennus on tarkoitettu yrityksille ja muille organisaatioille, jotka jo työllistävät osatyökykyisen henkilön tai harkitsevat työllistämistä.

4. Videotarinat

Hankkeessa on toteutettu Tarinoita työstä ja sen tekijöistä -videot, jotka ovat katsottavissa YouTubessa osoitteessa www.youtube.com/kiipulamedia

Opetushallituksen rahoittama Teot tutuiksi -projekti 1.8.2013–30.4.2015 on osa oppilaitosten työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Keskusuiston ammaatiopiston koordinoiman projektin toteuttivat Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Helsingin Diakoniaopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Oulun seudun ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.