TOIVE: toimiva verkosto – tehokas yhteistyö

TOIVE -projektin tavoitteena oli etsiä pk-yrityksistä sellaisia työtehtäviä, joita osatyökykyiset voivat tehdä. Tavoitteena oli luoda toimintatapa ja työkalut, joilla pk yritys voi tukea osatyökykyisen työllistämistä ja työhön perehdyttämistä. Tavoitteena oli myös syventää ja kohdistaa osatyökykyisen osaamista pk-yritysten tarpeisiin jo opiskeluaikana sekä vahvistaa opettajien ja oppilaitoshenkilökunnan työelämäntuntemusta, konsultointitaitoja ja ohjausasiantuntijuutta.

Projektissa toteutui yrityksien täsmätyötehtävien etsimisen ja konkreettisen kuvaamisen malli. Täsmätyötehtäviä ja onnistuneita esimerkkejä yrityksissä työskentelystä, niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta, löytyvät videomateriaalina (tuloksena on valmistunut neljä Tarinoita työllistymisestä -videota). Projektin tuotoksena syntyi myös työparityöskentely toimintamuoto, työhönvalmentajien työelämäyhteyksien tiivistyminen yleensäkin.

Projektista seurasi Toiveesta totta-projektin suunnittelu ja käynnistyminen. Projektin myötä kumppaneiden yhteistyö tiivistyi ja yhteinen näkemys kehittyi osatyökykyisten työlllistymistä edistävistä asioista ja hyödyntämisestä jatkoprojektissa. Työnantajien näkemyksen esiin saaminen esim. ohjausryhmän kautta ja pilotointien kautta selkiintyi. Tallenteet (onnistumistarinat) ovat herättäneet positiivisia mielikuvia ja vahvistaneet näkemystä, että työtehtäviä on aidosti mahdollista löytää.

Projekti toteutettiin ajalla 1.6.2010 – 31.3.2012 ja sen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projektin toteuttaja oli Ammattiopisto Luovi. Kumppanit olivat Keskuspuiston ammattiopisto ja Helsingin Diakonia-opisto. Toimialueena oli Pohjois-Pohjanmaa ja kumppanioppilaitoksilla Etelä-Suomi ja Uusimaa. Työelämän yhteistyökumppaneina toimivat mm. Oulun Yrittäjät ry, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät sekä Helsingin Yrittäjät.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.