Toiveista tekoihin

Toiveista tekoihin -projektissa kehittiiin menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voidaan edistää työnantajien mahdollisuuksia työllistää erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä. Menetelmien pohjalta koottiin osatyökykyisen työvoiman kysyntää edistävä palvelukokonaisuus, jonka avulla voidaan tukea työnantajia, työyhteisöjä ja työntekijöitä työllistämisen eri vaiheissa. Palvelukokonaisuus edistää myös jo työssä olevien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työhyvinvointia sekä työuralla etenemistä. Palvelukokonaisuus pitää sisällään seuraavia tukimuotoja:

1. Yritysvaikutusten arviointi

Yrityksen edustaja voi yhdessä työllistämisen asiantuntijan kanssa arvioida erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisen vaikutuksia yritykselle. Voidaan käyttää Ennakointina: ennakoidaan työllistämisestä yritykselle syntyviä kustannuksia ja tuottoja sekä vaikutuksia mm. yrityksen julkisuuskuvaan, henkilöstöön ja asiakkaisiin. Samalla edistetään työnantajien tietoutta tarjolla olevista tukimuodoista. Arviointina: arvioidaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisen toteutuneita vaikutuksia.

2. Työanalyysi

Etsitään ja kuvataan työpaikoilta erityistä tukea tarvitseville henkilöille soveltuvia työtehtäviä. Tehtävät voivat olla esim. avustavia ja rutiininomaisia tai yrityksen ydintoimintaa tukevia työtehtäviä, jotka voidaan vastuuttaa myös muulle kuin ammattihenkilöstölle. Yritys voi hyödyntää työanalyysin avulla työstä saatua tietoa myös töiden suunnittelussa tai työntekijöiden perehdyttämisessä.

3. Työyhteisövalmennus (uusi menetelmä)

Edistetään työpaikkojen monimuotoisuutta sekä tuetaan monimuotoisen työyhteisön toimintaa. Valmennuksen avulla tuetaan työyhteisöä erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämiseen liittyvissä asioissa. Valmennus antaa työpaikoille valmiuksia tunnistaa ja tukea erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä.

Katso tosielämän tarinoita työllistymisestä

Projektien tuloksena on valmistunut neljä videota, jotka ovat esimerkkejä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden onnistuneesta työllistymisestä avoimille työmarkkinoille. Katso millaisia tarinoita työstä työnantaja Erjalla, Inkalla, Maunolla ja Sinikalla on kerrottavanaan.

Palvelukokonaisuutta kehitettiin 1.11.2012-31.12.2013 Opetushallituksen rahoituksella.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.