Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen kehittäminen 2016

Projektissa kehitetään malleja turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) ammatillisen koulutuksen edistämiseksi. Kehittämistyössä parannetaan aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista ja sen pohjalta laadittavan yksilöllisen, työpaikalla tapahtuvan tutkinnon osaan tähtäävän koulutuksen suunnittelua.

Kehitettävissä ratkaisuissa hyödynnetään olemassa olevia malleja turvapaikan saaneiden

maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen. Kehittämistyössä tehdään yhteistyötä työpaikkojen, keskeisten toimijatahojen ja sidosryhmien kanssa.

Projektin tavoitteena on

1  Koulutuksen järjestäjien osaamisen lisääminen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen liittyen (ohjaus- ja monikulttuuriosaaminen). 2 Testata ja luoda malleja maahanmuuttajien työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen 3 Kehittää edelleen aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 4 Testata erilaisia ryhmä/yksilöohjauksen menetelmiä 5 Tukea työelämää jalostamalla työpaikkakouluttaja –koulutusta 6 Rakentaa toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto alueellisesti kohderyhmäkohtainen tiedottaminen; työnantajat, opiskelijat ja sidosryhmät 7 Vertaisoppiminen

Luovin tavoitteena on

1 Kehittää Luovin omaa ”tuetun oppisopimuskoulutuksen mallia” niin että se palvelee turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien kouluttautumista ja työllistymistä.

2 Kartoittaa ja mallintaa mitä tukitoimenpiteitä (mm.tuki- ja ohjauspalvelut, moniammatillisen työryhmän hyödyntäminen) joita  tarvitaan ennen oppisopimuskoulutuksen tai muun koulutuksen aloittamista.

3 Vahvistaa maahanmuuttajan opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osa sekä tuetaan kielitaidon kehittymistä (työpaikalla, oppilaitoksessa ja muussa toiminnassa).

4 Selvittää kohderyhmään kuuluvien aikaisemmin hankitun koulutuksen, työkokemuksen ja muun osaamisen tunnistamista yhdessä henkilön yhteistyöverkoston ja asiantuntijoiden kanssa.

Projekti toteutetaan 01.12.2016 – 31.12.2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Projektia hallinnoi Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) ja yhteistyökumppaneita ovat Ammattiopisto Luovin lisäksi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.