Työhönvalmennuksen kehittäminen

Projektin tavoitteena on määritellä ja kuvata yhtenäinen Luovin työhönvalmennusmalli sekä laatia sen käyttöönottosuunnitelma. Projektissa yhdistetään ja kehitetään jo olemassa olevia työhönvalmennusmalleja ja uutta toimintamallia levitetään kaikkiin Luovin yksiköihin rakentamalla mallista yksiköihin ja toimipisteisiin sopivaa ja perustoimintaa tukevaa toimintaa.

Toimintamallin kehittämisen tavoitteena on lisätä opetuksen, ohjauksen ja opiskelijapalveluiden yhteistyötä opiskelijoiden jatkosijoittumisessa ja määritellä Luovissa toteutettavat toimintamallit työhönvalmentajana toimiville.

Työhönvalmennuksen mallissa kuvataan, miten yksiköt ja toimipisteet voivat tehostaa ammatillisen erityisopetuksen, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä muiden työllistymistä edistävien palveluntuottajien välistä yhteistyötä paikkakunnilla, joissa Luovi toimii. Työhönvalmennuksen malli sisältää myös kuvauksen siitä, miten arvioidaan työantajien valmiudet ja miten työnantajia voidaan perehdyttää kohtaamaan ja ohjaamaan erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä ja miten työhönvalmentajat vievät tietoa heille yksittäisten opiskelijoiden ohjaamisesta ja tukemisesta.

Lisäksi projektin aikana määritellään työhönvalmentajan tehtävänkuva, joka painottuu opiskelijoiden psykososiaaliseen tukemiseen ja ohjaukseen työelämään siirryttäessä. Tehtäväkuvassa määritellään myös miten yhteistyö opetuksen kanssa toteutetaan mm. työssäoppimisjaksoilla (työnjako työssäoppimisesta vastaavien opettajien ja ohjaajien kanssa). Projektin tavoitteena on myös määritellä, mitä osaamista ja minkä verran resursseja per opiskelija Luovin työhönvalmentajat tarvitsevat pystyäkseen toimimaan määritellyn mallin mukaisesti. Tuloksena syntyy ehdotus tarvittavista koulutuksista, jotka toteutetaan Luovin sisäisen koulutusprosessin mukaisesti.

Projekti toteutetaan Luovin rahoituksella ja se toteutetaan 1.1.2010-31.5.2011 välisenä aikana.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.