Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisennäyttöjen seuranta-, palaute- ja arviointijärjestelmän kehittäminen

Projektissa suunnitellaan ja pilotoidaan ammatilliseen erityisopetukseen soveltuva kokonaisvaltainen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen seuranta-,palaute- ja arviointijärjestelmä. Projekti toteutetaan 1.9.2010-30.4.2012 välisellä ajalla.

Projektissa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:
• Kartoitetaan millaisin mittarein työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamista, tuloksia ja vaikuttavuutta seurataan ammatillisessa koulutuksessa ja arvioidaan näiden mittareiden soveltuvuus ammatillisessa erityisopetuksessa.
• Kartoituksen pohjalta määritetään kehittämisen kohteet ja laaditaan päivitetyt seurannan ja palautteen keruutavat.
• Pilotoidaan palautekysely työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä eri toimijoille kuten opiskelijat, opettajat ja työpaikkaohjaajat.
• Hyödynnetään palautteesta nousevat teemat henkilöstön, toimielinten ja työpaikkaohjaajien perehdyttämisessä sekä koulutuksissa.

Projektin kautta edistetään yhdenvertaisen, systemaattisen ja jatkuvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen seurannan, palautteet hankkimisen ja arvioimisen toteuttaminen ammatillisessa erityisopetuksessa. Lisäksi mahdollistetaan koulutuksen järjestäjien tulos- ja vaikuttavuustietojen keskinäinen vertaaminen.

Projektin kehittämistyötä tehdään yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston: Bovallius-ammattiopisto, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Lappia ja Helsingin diakoniopiston kanssa.

 

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.