Työtä, tietoa ja osallisuutta – työelämäyhteistyön kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa

Projektin tavoitteena oli tehostaa oppilaitosten, työelämän ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä.

Projektissa toteutettiin työelämäjaksoja opettajille, jalkautuvaa työpaikkaohjaajakoulutusta työpaikoille ja työnantajatapaamisia. Työelämäjaksoilla opettajat päivittivät ammattitaitoaan sekä kehittivät työssäoppimisen suunnittelua, ohjaamista ja arviointia. Työelämäjaksojen yhteydessä selvitettiin työelämän muuttuvia osaamisvaatimuksia ja niiden vaikutusta opetussuunnitelmiin. Työpaikkaohjaajakoulutus toteutettiin Opetushallituksen perusteiden mukaan seminaarikoulutuksena ja jalkautuvana koulutuksena. Myös työelämäjaksolla oleva opettaja koulutti yrityksessä yhden tai useamman työpaikkaohjaajan. Työnantajatapaamisten tavoitteena on uusien yrityselämän yhteistyökumppaneiden hankinta ja tätä kautta uusien työssäoppimispaikkojen ja ammattiosaamisen näyttöpaikkojen mahdollistaminen.

Työtä, tietoa ja osallisuutta -projekti toteutettiin 1.9.2010 – 31.12.2013 ja sen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektia hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto ja siihen osallistui alueellisesti oppilaitoksia, yrityksiä ja järjestöjä. Toiminnan pääalueina ovat Helsinki ja Oulu.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.