VALMA

Projektin tavoitteena oli selkeyttää ammatilliseen koulutukseen valmentavien ja valmistavien koulutusten asemaa ja sisältöä. Kyseisillä koulutuksilla tarkoitetaan tässä ammattistarttia, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, vammaisten opiskelijoiden valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta (valmentava 1) sekä kotitalousopetusta.

Projektin alkuperäisenä tavoitteena oli suunnitella edellä mainituista koulutuksista muodostettava yhteinen ns. Valma-koulutus. Tavoitteena oli moduloida valmentavien koulutusten sisältö niin, että Valma-koulutus alkaisi yhteisellä HOPS-jaksolla, jonka aikana suunnitellaan opiskelijan henkilökohtainen opintopolku tarjolla olevista moduuleista. HOPSien perusteella mahdollisimman samanlaisen opintopolun valinneista opiskelijoista muodostetaan ryhmät huomioiden kuitenkin myös yksilölliset opintopolut. Lisäksi tavoitteena oli kehittää Valma-koulutuksen hakuvaiheen ohjausmenettelyä huomioiden nykyisten valmistavien ja valmentavien opiskelijavalintakriteerit.

Projektin tavoitteet elivät projektin aikana mm. rahoittajan toiveiden ja ohjauksen mukaisesti. Projektin yhteistyöverkostossa

– laadittiin lausuntoja Opetushallituksessa valmisteilla olevaan lainsäädäntöluonnokseen
– laadittiin perusteita verkoston yhteiseen opetussuunnitelmaan
– perustettiin alueellinen VALMA-ohjausryhmä, joka jatkaa toimintaa projektin jälkeen (koostuu opettajista).
– Luovi valmisteli projektin puitteissa myös oppilaitoskohtaista VALMA-koulutuksen opetussuunnitelmaa.

Projektia koordinoi Oulun seudun ammattiopisto ja sen rahoitti Opetushallitus. Verkostossa olivat mukana Luovin lisäksi Oulun Diakoniaopisto (ODO) ja Oulun Palvelualan Opisto (OPAO).

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.