VETO II

Veto II –projektin tavoitteena oli oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämiseen liittyvien tietojen ja toimintojen / hyvien käytänteiden kehittäminen vertaisarvioinnin avulla sekä käytänteiden levittäminen.

Projekti kohdentui seuraaviin osatavoitteisiin:
1. Laadun kehittämisen vertaisarvioinnin mallin käyttäminen työvälineenä oppisopimuskoulutukseen liittyvien toimien arvioinnissa ja sen levitettäminen uusille verkostokumppaneille.
2. Vertaisarviointitapaamiset kunkin kumppanin luona.
3. Vertaisarvioinnin toteuttaminen hyödyntäen OPH:n ohjeistusta. Vertaisarviointikoulutuksen järjestäminen
4. Toimintojen edelleen kehittäminen palautteiden ja arviointien perusteella.

Ammattiopisto Luovin vertaisarviointi kohdistui arviointialueeseen 3: ”Oppisopimuskoulutuksen suunnittelu ja oppisopimuksen solmiminen”. Aiemmin toteutettujen vertaisarviointien sekä itsearviointien perusteella kehittämisen kohteena olivat mm. henkilökohtaisen opiskeluohjelman laatimisen käytänteen kehittäminen yhteistyössä sopimusosapuolten kanssa, henkilökohtaistaminen ja tietopuolisten opintojen kehittäminen sekä muut oppimisen tuen muodot osana oppisopimusmuotoista tutkinnon järjestelyjä.Vertaisarviointimenetelmän hyödyntäen tavoitteena oli oppisopimustoiminnan laadun kehittäminen Ammattiopisto Luovissa kansallisten kriteereiden suuntaisesti.

Opetushallituksen rahoittama projekti toteuttiin 21.12.2012–31.12.2013 välisenä aikana ja sitä koordinoi Osao. Kumppaneina toimivat Itä-Lapin ammattiopisto, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Kainuun ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Järviseudun koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Ammattiopisto Lappia.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.