Yhdessä – erityisopetuksen käytäntöjä kehittämään

Projektissa tarjotaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus- ja ohjausosaamiseen liittyvää täydennyskoulutusta.

Projektin tarkoituksena on vahvistaa osallistujien ammattitaitoa, johon on kohdistunut uudenlaisia vaatimuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän lisäännyttyä yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.

Projektin tavoitteena on:
• kehittää osallistujien opetus- ja ohjausosaamista, erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa heidän hyvinvointiaan ja voimaantumistaan edistäen
• auttaa osallistujia hyödyntämään moniammatillisia yhteistyöverkostoja
• antaa uusia tapoja kehittää omien työyhteisöjen toimivuutta ja työhyvinvointia
• tarjota ajankohtaista tutkimustietoa sekä käytännön työkaluja opetus- ja ohjaustehtäviin.

Opetushenkilöstön koulutustarpeiden selvitysten perusteella painopisteiksi on valittu erilaisen tuen tarpeen tunnistaminen, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaaminen ja ohjaaminen. Koulutukseen sisältyy myös opiskelijan kokonaisvaltaisen toiminta- ja työkyvyn sekä hyvinvoinnin arviointi ja edistäminen.

Projektin toteuttamat koulutukset rakentuvat kolmesta osiosta:
1. Erityistä tukea tarvitseva opiskelija opettajan arjessa, 6 op
2. Opettajan, kasvattajan ja opiskelijan voimaantuminen, 5 op
3. Opettajien valmiudet erilaisten oppijoiden kohtaamiseen, 5 op

Projekti toteutetaan 1.4.2010–31.12.2012 välisenä aikana ja sen rahoittaa Opetushallitus. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi. Yhteistyökumppaneita ovat Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus ja Keskuspuiston ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.