Yhteiset toimintatavat erityistä tukea tarvitsevien tutkinnonsuorittajien tutkintosuorituksissa

Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan huomioimista aikuiskoulutuksessa näyttötutkinnon suorittamisen aikana. Tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevia tutkinnonsuorittajien tasa-arvoista kohtelua arvioinnissa ja heidän tarpeidensa joustavaa huomioonottamista. Arvioijien perehdyttämiseen tuotetaan aineistoa, jonka avulla lisätään arvioijien ymmärrystä erilaisista tutkinnon suorittajista sekä monipuolisten arviointimenetelmien hallintaa.

Hankkeen toteutuksessa verrataan eri tutkinnonjärjestäjien käytäntöjä vertailun kohteena olevissa prosesseissa, joita ovat tutkintotilaisuuksien järjestäminen ja arviointi sekä tulosten levittäminen. Sidosryhmien vaatimukset tutkinnonjärjestäjille otetaan huomioon yhteisten prosessien suunnittelussa haastattelemalla työelämän arvioijia, opettaja-arvioijia, tutkinnonsuorittajia ja tutkintotoimikuntien jäseniä. Malleja prosessien toteutukseen etsitään avoimesti eri aloilta. Kerättyjen tietojen pohjalta kuvataan ideaaliprosessi tutkintotilaisuuksien järjestämisestä ja arviointiprosessista. Ideaaliprosessi toimii yhteisenä hyvänä käytäntönä tutkinnonjärjestäjien järjestämissuunnitelmien kautta sitä mukaa, kun järjestämissuunnitelmia päivitetään ja uusi malli saadaan osaksi kaikkien tutkintojen sopimuksia ja käytäntöjä. Ideaaliprosessi julkaistaan yhteistyöseminaarissa ja oppilaitosten www-sivuilla.

Hanke toteutetaan Opetushallituksen valtionavustuksen avulla 1.8.2011- 31.12.2012 välisellä ajalla. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto, muina hankkeen yhteistyöoppilaitoksina toimivat Bovallius- ammattiopisto ja Kiipulan ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.