YTY 3

YTY 3 –projekti on jatkoa YTY 1 ja YTY 2 –projekteille, joissa on kehitetty ja toteutettu ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita yhteistyössä kehittämiskumppaneina toimivien koulutuksen järjestäjien ja muiden yhteistyötahojen, kuten nuorten työpajojen kanssa. Lisäksi hankkeissa on tehty yhteistyötä tutkimustahojen, kuten ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa, kehitetty ammatillisen erityisopetuksen laadunhallintaa, kuten tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittareita, ja tuotettu ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä julkaisuja. YTY-hankkeiden tuotoksia on koottu sivuille www.ameo.fi.

YTY 3 -projektin tavoitteena on rakentaa yhteistyömalli rajatun erityistehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja koota kehittämisverkosto valtakunnallisen kehittämisen tueksi. Rajatun erityistehtävän saaneet yleiset ammatilliset oppilaitokset ovat hankkeessa mukana osallistumassa asiantuntijapalveluiden toteuttamiseen, jakamassa omaa osaamistaan ammatillisesta erityisopetuksesta ja työelämälähtöisistä toimintamalleista sekä kehittämässä uusia työelämälähtöisiä asiantuntijapalveluita.

Projektissa jatketaan ja syvennetään aikaisemmissa YTY-hankkeissa käynnistettyä yhteistyötä ja kehittämiskumppanuutta sekä toteutetaan tarvelähtöisesti ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita, kuten koulutuksia, konsultaatioita, työnohjausta, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä kehittämisfoorumeita.

Projektissa toteutettavat asiantuntijapalvelut tukevat työelämälähtöisen ja työvaltaisen koulutuksen toteuttamista sekä oppilaitoksissa että aidoissa työympäristöissä työpaikoilla ja työpajoilla. Asiantuntijapalveluiden kehittämisen painopisteitä ovat:

1. Uraohjauksen kehittäminen opintojen nivelvaiheissa (erityisesti perusopetuksesta toiselle asteelle siirryttäessä ja opintojen edetessä)
2. Työvaltaisen oppimisen eri muodot ja oppimisympäristöt
3. Työssäoppimisen tuki sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus- ja arviointiosaaminen
4. Työpajayhteistyö ja opinnollistaminen
5. Työllistymisen tuki
6. Tuettu oppisopimus
7. Aikuisten erityinen tuki ja ohjaus

Projektissa jatketaan yhteistyötä tutkimustahojen, kuten ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa sekä ammatillisen erityisopetuksen laatu- ja toimintajärjestelmiin sekä tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittaristoon liittyvää kehittämistä työelämälähtöisyyden näkökulmasta. Ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyviä mittareita levitetään edelleen. Lisäksi jatketaan asiantuntijapalveluiden vaikuttavuuden arviointimenetelmien kehittämistä.

YTY 3 –projektia koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto ja se toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Luovin lisäksi verkostoon kuuluvat Bovallius-ammattiopisto, Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus sekä Optima. Rajatun erityistehtävän saaneista yleisistä ammatillisista oppilaitoksista projektissa ovat mukana Helsingin Diakoniaopisto (HDO), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU), Lapin Ammattiopisto (LAO), Koulutuskeskus Salpaus ja Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY). Projekti toteutetaan 1.12.2013-30.6.2015.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.