Hankkeissa tuotettua materiaalia

Johtajuus ja strategia

Laatu-katti vieköön henkilöstölle (Laatu vieköön! 2018, Oph; Alkuperäinen materiaali: Koordinaatit laatumatkaajille 2012–2014, Oph)
Laatu-katti vieköön opiskelijoille (Laatu vieköön! 2018, Oph; Alkuperäinen materiaali: Koordinaatit laatumatkaajille 2012–2014, Oph)
Luovi ruori -sparraava toiminnan ohjauksen malli (Uusi suunta – uudet tekemisen tavat 2016-2017, TSR)

Näkökulmia laadunhallintaan ja laatuun

AMEO-mittaristo (Timantti – Tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi 2018-2019, Oph)
Laadukasta koulutusta – koulussa ja työpaikalla (Laatua joka päivä! 2014-2015, Oph)
Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen (Timantti – Tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi 2018-2019, Oph)
Mittarit opiskelijoiden elämänlaadusta ja sijoittumisesta – käsikirja mittareiden käyttöön (YTY2 2012-2013, OKM)
Näkökulmia laadunhallintaan ja laatuun (Sinikka Autere-Welling, sertifioitu Excellence Finland arvioija, 12/2014, Koordinaatit laatumatkaajille 2012–2014, Oph)
Telma-koulutuksen palautteen uudistaminen ja hyödyntämisen parantaminen (Timantti – Tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi 2018-2019, Oph)
– Aloituskysely
– Päättökysely
Telma-kysely kuvina, esimerkki (Timantti – Tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi 2018-2019, Oph)
Tietoa kaikille livestream-tallenne (Tietoa kaikille! 2017, Oph)
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta (Timantti – Tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi 2018-2019, Oph)

Opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen

Active inclusion of young people with disabilities or health problems. National report, Finland. (Active inclusion, 2010 EU)
Mun reitti – Reittiopas (Mun reitti – toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa 2009-2011, ESR)
Mun reitti valmennusohjelman yksilöharjoituksia ja ryhmäharjoituksia (Mun reitti – toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa 2009-2011, ESR) (Harjoitukset pdf-tiedostoina zip-paketissa.)
Voimaantumisen itsearviointi (Mun reitti – toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa 2009-2011, ESR)
Vomppiksen voimakortit ja ohjeet (Mun reitti – toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa 2009-2011, ESR)

Yksilölliset opintopolut

Ammatinvalinta.fi -sivusto (Move 2012-2013, Oph)
Askel mielekkääseen omaan elämään (TAIVAL – Itsenäisen elämän ja työtaitojen valmennus 2011-2013, ESR)
Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 (YTY 2012-2013, OKM)
Esteetön amis.fi -sivusto (Esteetön amis 2011-2012, Oph)
Kuvallinen tutkintoalusta, Puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinto (Parasta DigiOhjausta 2017-2019, OKM)
Opiskelijapolkuja (Reformi Telmassa 2017-2019, Oph): Jessen tarina, Jonin tarinaJoonan tarina, Kaisan tarina, Teemun tarinaViivin tarinaVilman tarinaUrhon tarina
Oppimisen ja opiskelun tuki oppisopimuskoulutuksessa – Tuetun oppisopimuksen käsikirja (Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen 2014, OKM)
Yksilöllisiä polkuja tukemassa – YTY-hankkeen helmiä (YTY4 2014-2016)

Työssäoppiminen, työllistymisen tuki ja työelämäyhteistyö

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen (Selvitys erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja yksilöllisten työllistymispolkujen toteutumisesta 2013-2015, ESR)
Hyvän palvelun oppaat (hankeverkoston yhteistyö, Parasta Palvelua 2017-2019, OKM): 1) Kumppanuutta kehittämässä, 2) Kahdeksan tapaa parantaa palvelua, 3) Arjen hyvät ratkaisut, 4) Suunnittele, kehitä ja toteuta
Kohti työelämää (Mun reitti – toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa 2009-2011, ESR)
Koulutuksesta työhön (Mun reitti – toiminta- ja työkykyvalmennuksen kehittäminen ammatillisessa erityisopetuksessa 2009-2011, ESR)
Liikkuvien palvelujen mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa (Liikkuvat palvelut oppimisen ja työllistymisen tukena 2014-2015, ESR)
Opiskelu- ja työhyvinvointi 3 ov ja Todistus työpajalla suoritetusta opintojaksosta (Metka 2012-2013, Oph)
Oppimisympäristöjen laajentaminen ja käyttöönotto: logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja (Parasta DigiOhjausta 2017-2019, OKM)
Oppimisympäristöjen laajentaminen ja käyttöönotto: piirilevyjyrsin (Parasta DigiOhjausta 2017-2019, OKM)
Osaamistodistus työpajalla osoitetusta osaamisesta ja ohje osaamistodistuksen käyttöön (Metka 2012-2013, Oph)
Oulun alueen ohjausyhteistyön toimintasuunnitelma ja ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamalli 2007 (Uramatkaaja 2005-2007)
Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamalli (Uramatkaaja 2005-2007, ESR)
Parasta DigiOhjausta toiminta ja tulokset (Parasta DigiOhjausta 2017-2019, OKM)
Tarinoita työstä (Toive, Toiveesta totta, Toiveesta tekoihin ja Teot tutuksi 2010-2015, Oph)
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa: Lappilainen lähiruoka ja paikalliskulttuuri (Osaamislautaset 2017-2019, Oph)
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa: Lappilainen vieraanvaraisuus (Osaamislautaset 2017-2019, Oph)
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa: Pienen majoitusyrityksen palvelut (Osaamislautaset 2017-2019, Oph)
Tehoa Telmaan -sivusto (Tehoa Telmaan 2015-2016, Oph)
Telma: Matkalla työelämään, lukuvuosi 2018-2019 (Reformi Telmassa 2017-2019, Oph)
Telma-opiskelua Tampereen paikallisliikenteessä (video) (Reformi Telmassa 2017-2019, Oph)
Telma: Osaamiskortti (Tehoa Telmaan työllistymällä 2016-2017, Oph)
Telma: Osaamiskortti Telma (Tehoa Telmaan työllistymällä 2016-2017, Oph)
Telma: Työelämään valmentautujan esittäytyminen (Tehoa Telmaan työllistymällä 2016-2017, Oph)
Telma: Työelämään valmentautujan osaamiskortti (Tehoa Telmaan työllistymällä 2016-2017, Oph)
Telma: Työ-Telman tuloksia (Reformi Telmassa 2017-2019, Oph)
Telma: Valmistuneiden opiskelijoiden kuulumisia opintojen jälkeen (Reformi Telmassa 2017-2019, Oph)
Telman kuvaohjeita: Ikkunanpesu, Kahvin keittäminen, Pikapuuron keittäminen, Pyykin peseminen, Tiskikoneen käyttö, Tietokoneen purku, Terveyskeskuksen ruokasalin siivous (Tehoa Telmaan 2015-2016, Oph)
Thinglink Telmassa: Täytä astianpesukone näin, Pese kädet näin, Juomakuorman purku (Reformi Telmassa 2017-2019, Oph)
Tuettu oppisopimus (2011-2012, OKM)
Työanalyysi-malli (Toive, Toiveesta totta, Toiveesta tekoihin ja Teot tutuiksi 2010-2015, Oph)
Työelämän tarpeisiin vastaaminen ja työllistymisen tukeminen Lapissa (Osaamislautaset 2017-2019, Oph)
Työelämäpolkujen ja aktiivisen osallisuuden kehittämistä Oulun kaupungin päivä- ja työtoiminnassa. Opinnäytetyö (YAMK), Heli Tihinen (Reformi Telmassa 2017-2019, Oph)
Työelämässä oppiminen -esite (TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä 2016-2019, ESR)
Työelämässä oppimisen uudet mahdollisuudet -opas (hankeverkoston yhteistyö, Parasta Palvelua 2017-2019, OKM)
Työllistymisen ohjaus- ja tukimalli – opiskelijan opintojen aikainen polku työelämään (TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä 2016-2019, ESR)
Työllistymisen ohjaus- ja tukimalli – polku opiskelijan työllistymiseen (TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä 2016-2019, ESR)
Työllistymisen ohjaus- ja tukimallin esittelyvideo (TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä 2016-2019, ESR)
Työllistymisen ohjaus- ja tukimalli, palveluntuottajaverkosto, esimerkki (TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä 2016-2019, ESR)
Työllistymisen ohjaus- ja tukimalli, valmistuvan opiskelijan jatkosuunnitelmat (TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä 2016-2019, ESR)
Työtä tekijälle – vaikutukset näkyviksi työnantajalle. Erityistä tukea tarvitsevan henkilön työllistämisestä
syntyvien vaikutusten ennakointi ja arviointi. (Toive, Toiveesta totta, Toiveesta tekoihin ja Teot tutuiksi 2010-2015, Oph)
Töihinkö? -julkaisu (Selvitys erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä ja yksilölisten työllistymispolkujen toteutumisesta 2013-2015, ESR)
Urasuunnitelma (Reformi Telmassa 2017-2019, Oph)
Valmiina vastaanottamaan työyhteisövalmennus – valmentajan käsikirja (Toive, Toiveesta totta, Toiveesta tekoihin ja Teot tutuiksi 2010-2015, Oph)

Muut ammatillisen erityisopetuksen materiaalit

Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu -webinaari (tallenne) (HET – Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki 2017-2018, Oph)
Erityisopettajan viestikapula perusopetuksesta toiselle asteelle -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
Esteettömyys ja saavutettavuus oppilaitoksessa -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki – ajankohtaiswebinaari (tallenne) (HET2 – Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki 2 2018-2019, Oph)
Hyvä fiilis! – Tehdään yhdessä. Webinaaritallenne hyvinvoivasta ja turvallisesta oppilaitoksesta (Hyvä fiilis – tehdään yhdessä! 2017-2018, Oph)
Kohti innostavaa ammatillista koulutusta- verkkoluento (Hyvä fiilis – tehdään yhdessä! 2017-2018, Oph)
Nähty, kuultu, osallinen – oppilaan resilienssin ja osallisuuden vahvistaminen -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
Oikeus digitaalisuuteen – digitaalisuden hyödyntäminen opiskelijan ohjaamisessa -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
Pedagoginen hyvinvointi ja positiivinen psykologia kouluyhteisössä -verkkoluento (Hyvä fiilis – tehdään yhdessä! 2017-2018, Oph)
Selvitys erityisestä tuesta ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Ammatillinen erityisopetus, 1/2013 (YTY 2011-2013, OKM)
Sexsuaalikasvatusta kehitysvammaisille aikuisille, heidän vanhemmilleen ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. National report Finland. (SEAD,  2012-2015 EU)
Social dialogue in Social Services – National report, English (PESSIS 2012, EU)
Sujuva vuorovaikutus kodin ja koulun yhteistyössä -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
Sosiaalinen vuoropuhelu sosiaalipalveluissa – Kansallinen raportti, suomi (PESSIS 2012, EU)
Suunta positiiviseen, ope! -verkkoluento (Hyvä fiilis – tehdään yhdessä! 2017-2018, Oph)
Tavoitteen asettaminen ja arviointi ohjauksen muotona -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät, 2017-2018, Oph)
Tervareitti ohjauksen muotona -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
Toimintakykyarvio.fi -palvelu -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
Toimintakyvyn edistäminen -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen menetelmäpankki (Hyvä fiilis – tehdään yhdessä! 2017-2018, Oph)
Turvallisuus oppilaitoksissa – miten jokainen voi vaikuttaa -verkkoluento (Hyvä fiilis – tehdään yhdessä! 2017-2018, Oph)
Tykkää uraohjauksesta -video (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymä 2017-2018, Oph)
Täpytin taipuu tehokkaaseen käyttöön – tablet erityisopetuksen tukena (Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään 2013-2014, Oph)
Valma-koulutuksen tarjoama tuki ja ohjaus erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajaopiskelijoille -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)
VOP – vankilaopetus Suomessa 2011 -selvitys (2011, Oph)
Yhteinen työ – kohti positiivista koulutyöyhteisöä -verkkoluento (SOS – Sujuva ohjaus ja siirtymät 2017-2018, Oph)

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.