Tolokusti verkossa

Tolokusti verkossa -hankkeessa tuotetaan laadukasta, mobiilia, interaktiivista ja itseohjautuvutta tukevaa opiskelumateriaalia verkko-oppimisympäristöön.

Oppimateriaalit toteutetaan kohtuuden rajoissa saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Niistä tehdään helposti käytettäviä ja niissä käytetään ymmärrettävää kieltä. Materiaalia tuotetaan ensisijaisesti yhteisten aineiden opintoihin.

Luovi tuottaa hankkeessa yhteisiin tutkinnon osiin (yto-aineet) digitalisoituja opiskelumateriaaleja sekä niiden tuottamiseen liittyvää perehdytysmateriaalia. Materiaalia testataan hankkeen aikana, jonka pohjalta sitä kehitetään edelleen. Lisäksi Luovin asiantuntijat ohjaavat hankeverkoston toimijoita digitalisoitujen opiskelumateriaalien havaittavuuteen, käytettävyyteen ja ymmärrettävyyteen liittyvien periaatteiden soveltamisessa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista digitalisoitujen opiskelumateriaalin tuottamisessa.

Ammattiopisto Luovin lisäksi hankkeessa ovat mukana Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (hankkeen koordinoija) ja Yrkesakademin i Österbotten. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.