TEDDY – työllistymisen edistäminen yhdessä

Projektin lähtökohtana on tarve edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja erityisesti palkkatyöhön.

Projektissa kehitetään ja pilotoidaan toimintatapoja, joiden on aiempien työllistämisen edistämiseen liittyvien hankkeiden, työnantajille tehdyn selvityksen ja muiden selvitysten sekä opintonsa päättäville opiskelijoille vuosittain tehtävän sijoittumiskyselyn mukaan todettu olevan yhteydessä työllistymiseen ja työssä pysymiseen. Toisistaan irralliset toimintatavat kootaan kokonaisuuden huomioon ottavaksi työllistymisen ohjaus- ja tukimalliksi, jossa työelämäkumppanuudella on keskeinen merkitys.

Mallia pilotoidaan Luovin Oulun, Muhoksen ja Limingan yksiköissä sekä Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO). Ohjaus- ja tukimalli kehitetään ensisijaisesti ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen  edistämiseen siten, että se soveltuu sekä ammatillisten erityisoppilaitosten että muiden ammatillista koulutusta järjestävien toimijoiden käyttöön.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimallissa erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisprosessi alkaa jo ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen vaiheesta. Työllistymisen suunnittelua ja osaamisen kehittämistä työllistymisen näkökulmasta jatketaan systemaattisesti koko nuoren opintopolun ajan yhdessä työelämän kanssa suunnitellen yksilöllisiä ratkaisuja ja tukea opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Työllistymisen ohjaus- ja tukimallissa kehitetään erityisesti työssäoppimisen hyödyntämistä työllistymisen reittinä opiskelijan työllistymisprosessissa. Työllistymisensuunnittelu tehdään aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja ja siihen osallistuvat kaikki erityistä tukea tarvitsevan nuoren kanssa toimivat tahot. Työllistymisen ohjaus- ja tukimalliin sisällytetään myös työpaikkojen ja soveltuvien työtehtävien etsiminen erityistä tukea tarvitseville nuorille oppilaitoksen jatkuvana ja ennakoivana toimintana sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että työllistymisen tavoitteet huomioiden.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimalliin sisältyy:

 • RUORI – ohjauksen ja tuen tarpeen arviointi -menetelmästä tuotettu sähköinen 3D-sovellus/peli
 • kuvaukset uusista menettelytavoista alalle soveltuvuuden arviointiin työpaikoilla
 • kuvattu toimintatapa etsiä uusia työ- ja työssäoppimispaikkoja ennakoivasti ns. työpaikkapankkiin erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille
 • työpaikkapankki, johon on tuotettu työpaikoilla toteutettuja työanalyysejä
 • kuvaus erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan työllistymissuunnitelman laatimisesta
 • kuvaukset uusista erilaisista työpaikoilla tapahtuvan / muun työelämälähtöisen osaamisen kehittämisen toteuttamistavoista
 • koulutusalakohtaiset kriteerit työssäoppimispaikoille opintopolun eri vaiheisiin
 • yhteistyö/puitesopimukset työpaikkojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä
 • sähköinen tietopankki työpaikoille erilaisista työllistymisen tukimuodoista ja –palveluista, joita on saatavilla erityistä tukea tarjolla olevien nuorten työllistämiseen
 • työpaikkaohjaajakoulutus, jossa on huomioitu työllistymisen tuki- ja ohjausmalli, uudet palvelut ja tietopankki
 • kuvaukset uusista työpaikoille tarjottavista tukimuodoista työllistymisen tukemiseen yhdessä palveluverkoston kanssa huomioiden erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opintojen päättymisen jälkeinen aika
 • päivitetty Oulun alueen ura- ja elämänsuunnittelun ohjauksen toimintamalli
 • sähköinen tietopankki vaihtoehtoisiin työllistymispolkuihin liittyen opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskeluhyvinvointipalvelujen henkilöstön osaamisen tukemiseksi
 • kuvaus uusien henkilöiden perehdytyksestä työllistymispolkuihin ja työllistymissuunnitelman laatimisessa perehdytyssuunnitelmassa
 • kuvaus siitä, miten opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen kehittämisen/ylläpitämisen tavat sisältyvät muuhun osaamisen kehittämisen vuosisuunniteluun
 • uusia työelämäosaamisen kehittämisen tapoja opetus-, ohjaus- ja opiskeluhyvinvointihenkilöstön osaamisen kehittämiseen / ylläpitämiseen.

Projekti toteutetaan 1.2.2016-31.8.2019 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projektin päävastuullisena toteuttajana on Ammattiopisto Luovi. Osatoteuttajana toimii Oulun seudun ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.