TEDDY – työllistymisen edistäminen yhdessä

Projektissa edistetään erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja erityisesti palkkatyöhön.

Projektissa on kehitetty ja pilotoitu työllistymiseen ja työssä pysymiseen liittyviä toimintatapoja, joiden on todettu olevan merkittäviä aiempien työllistämisen edistämiseen liittyvien hankkeiden, työnantajille tehdyn selvityksen ja muiden selvitysten sekä opintonsa päättäville opiskelijoille vuosittain tehtävän sijoittumiskyselyn mukaan. Toisistaan irralliset toimintatavat on koottu kokonaisuuden huomioon ottavaksi työllistymisen ohjaus- ja tukimalliksi, jossa työelämäkumppanuudella on keskeinen merkitys.

Ohjaus- ja tukimallin toimintatapoja on pilotoitu Luovin Oulun, Muhoksen ja Limingan yksiköissä sekä Oulun seudun ammattiopistossa (OSAO). Malli on kehitetty ensisijaisesti ammatillista perustutkintoa suorittavien erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisen edistämiseen siten, että se soveltuu sekä ammatillisten erityisoppilaitosten että muiden ammatillista koulutusta järjestävien toimijoiden käyttöön.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimallissa erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisprosessi alkaa jo ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen vaiheesta. Työllistymisen suunnittelua ja osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti koko nuoren opintopolun ajan yhdessä työelämän kanssa – suunnitellen yksilöllisiä ratkaisuja ja tukea opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Mallissa kiinnitetään huomiota erityisesti työssäoppimisen hyödyntämiseen opiskelijan työllistymisen reittinä. Työllistymisen suunnittelu tehdään aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja ja siihen osallistuvat kaikki erityistä tukea tarvitsevan nuoren kanssa toimivat tahot. Työllistymisen ohjaus- ja tukimalli sisältää myös työpaikkojen ja soveltuvien työtehtävien etsimisen erityistä tukea tarvitseville nuorille oppilaitoksen jatkuvana ja ennakoivana toimintana sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että työllistymisen tavoitteet huomioiden.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimalliin kootut toimintatavat löydät tästä linkistä.
Mallin esittelyvideon voit katsoa tästä.

Projekti toteutetaan 1.2.2016-31.8.2019 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Projektin päävastuullisena toteuttajana on Ammattiopisto Luovi. Osatoteuttajana toimii Oulun seudun ammattiopisto

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.