Tehoa Telmaan Työllistymällä

Tehoa Telmaan työllistymällä –projektin kantavana ajatuksena on enemmän erityistä tukea tarvitsevien Telma –opiskelijoiden parempi työllistyminen yrityksiin ja yhteisöihin sekä heidän oman osaamisensa esiin tuominen.

Projektin tavoitteena on kehittää Telma-koulutukseen työelämälähtöisiä toteuttamistapoja, jotka tukevat opiskelijan sijoittumista entistä paremmin työelämään. Projektin tavoitteena on myös kehittää ja löytää Telma-opiskelijoille heidän osaamistaan vastaavia työtehtäviä työelämässä, hyödyntäen kuvallisia työohjeita. Lisäksi tavoitteena on Telma-opiskelijoiden oppimisympäristöjen laajentaminen enemmän työelämässä oppimisen suuntaan.

Tehoa Telmaan Työllistymällä –projekti jakautuu kolmeen eri tavoitteeseen.

  1. Työelämäyhteyksien lisääminen hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä olemassa olevaa työanalyysiä, jonka avulla löydetään TELMA-opiskelijoille sopivia työtehtäviä yritysten sisällä yhteistyössä työelämän kanssa
  2. Opiskelijan oman osaamisen kartoittaminen ja esilletuominen soveltuvien työtehtävien kartoittamiseksi ja itsearviointimenetelmien edelleen kehittäminen
  3. Vaihtoehtoisten työllistymismallien kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa. Työhönvalmennus -mallin kehittäminen TELMA-opiskelijoiden työelämässä oppimisen tukemiseksi. Kuvallisen materiaalin luominen työn ohjaukseen ja työtehtävien tekemiseen.

Projektissa tuotettua materiaalia, uusia toimintamalleja ja hankittua osaamista jaetaan Luovin toimijoiden työryhmissä, sähköisesti ja mahdollisilla kehittämispäivillä.

Hankkeen oppilaitos -yhteistyökumppaneiden kanssa osaamista vahvistetaan ja vaihdetaan vertaamalla omaa toimintaa muiden oppilaitosten vastaavaan käytäntöön (benchmarking).

Tehoa Telmaan työllistymällä – projektin -oppilaitosyhteistyökumppanit: Bovallius ammattiopisto, Validian ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Optima Samkommun, Aitoon koulutuskeskus ja Keskuspuiston ammattiopisto

Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.