Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Timantti-hankkeessa jatkettiin ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) aiemmissa yhteishankkeissa hyväksi koettua yhdessä kehittämistä. Kehittämistyö hyödyttää laajemmin koko ammatillista erityisopetusta ja ammatillista koulutusta.

Hankkeessa työskenneltiin neljän tavoitteen äärellä:

1) Kehitetään työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (TELMA) koulutuksen opiskelijoiden tarpeisiin lukemisen ja kirjoittamisen edellytyksistä riippumaton palautteen antamisen tapa nykyaikaisia teknisiä ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Kehitetään myös menettelyt kerätyn tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen. Kehittämisyhteistyöhön osallistuu AMEO-verkoston oppilaitosten lisäksi Suomen Diakoniaopisto.

2) Kytketään osaamisen arvioinnin suunnitelma osaksi verkoston oppilaitosten laadunhallintajärjestelmiä. AMEO-verkoston opiskelijat ovat erityisopiskelijoita, joiden osaamisen arviointi suurelta osalta toteutuu mukautettuna. Osaamisen arvioinnista merkittävä osa toteutetaan työelämän ympäristöissä, työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa sekä työpaikoilla toteutettavissa näytöissä. Osaamisen arvioinnin suunnitelma sisällytetään osaksi oppilaitoksen ydinprosessia.

3) Otetaan käyttöön AMEO-verkoston tuloskortti ja hyödynnetään sen sekä Amis-palautteen antamaa tietoa verkoston oppilaitosten toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

4) Kehitetään edelleen laadunhallintajärjestelmiä (mm. laadunhallintajärjestelmän päivittäminen, laadunhallinnan vuosikellon toimivuuden parantaminen ja jalkauttaminen, palaute- ja tulostiedon systemaattisen hyödyntämisen parantaminen sekä laatukulttuurin vahvistaminen).

Hanketta rahoitti Opetushallitus ja hanke toteutettiin 12.12.2018-31.12.2019. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi, ja hankekumppaneina toimivat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto ja Suomen Diakoniaopisto.

Timantti-hankkeen aikana tuotettua materiaalia:

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta
– Telma-koulutuksen palautteen uudistaminen ja hyödyntämisen parantaminen
            – Aloituskysely
            – Päättökysely
Telma-kysely kuvina, esimerkki
– Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen
– AMEO-mittaristo

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.