Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

Timantti-hankkeessa jatketaan ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston, AMEOn, aiemmissa yhteishankkeissa hyväksi koettua yhdessä kehittämistä. Kehittämistyö hyödyttää laajemmin koko ammatillista erityisopetusta ja ammatillista koulutusta.

Hankkeessa on neljä tavoitetta, joista laaja-alaisin on kehittää työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan (TELMA) koulutuksen opiskelijoiden tarpeisiin lukemisen ja kirjoittamisen edellytyksistä riippumaton palautteen antamisen tapa nykyaikaisia teknisiä ja digitaalisia menetelmiä hyödyntäen. Myös menettelyt kerätyn tiedon käsittelyyn ja hyödyntämiseen kehitetään hankkeessa. Kehittämisyhteistyöhön osallistuu AMEO-verkoston oppilaitosten lisäksi Suomen Diakoniaopisto.

Toisena tavoitteena on osaamisen arvioinnin suunnitelman kytkeminen osaksi verkoston oppilaitosten laadunhallintajärjestelmiä. AMEO-verkoston opiskelijat ovat erityisopiskelijoita, joiden osaamisen arviointi suurelta osalta toteutuu mukautettuna. Osaamisen arvioinnista merkittävä osa toteutetaan työelämän ympäristöissä, työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa sekä työpaikoilla toteutettavissa näytöissä. Osaamisen arvioinnin suunnitelma sisällytetään osaksi oppilaitoksen ydinprosessia.

Kolmas tavoite on ottaa käyttöön AMEO-verkoston tuloskortti ja hyödyntää sen sekä Amis-palautteen antamaa tietoa verkoston oppilaitosten toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.

Neljäntenä tavoitteena on laadunhallintajärjestelmien edelleen kehittäminen. Tavoitteeseen sisältyvät muun muassa laadunhallintajärjestelmän päivittäminen, laadunhallinnan vuosikellon toimivuuden parantaminen ja jalkauttaminen, palaute- ja tulostiedon systemaattisen hyödyntämisen parantaminen sekä laatukulttuurin vahvistaminen.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja hankkeen kesto on 12.12.2018-31.12.2019. Hankkeen koordinaattorina toimii Ammattiopisto Luovi, ja hankekumppaneina Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto ja Suomen Diakoniaopisto.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.