Timantti 2

Hanke perustuu ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) arvioinneissa ja strategioissa sekä edellisissä hankkeissa esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin sekä tarpeeseen vastata ammatillisen koulutuksen uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Hankkeessa on neljä osa-aluetta:

1) laadunhallintajärjestelmien ja laadunhallinnan toimintatapojen edelleen kehittäminen tukemaan ennakoivaa johtamista ja pedagogiikkaa (miten tuotamme osaamista, jolle on käyttöä nyt ja tulevaisuudessa). Hankkeessa varmistetaan, että laadunhallintajärjestelmä kattaa koko ammatillisen koulutuksen toiminnan.

2) koulutuksenjärjestäjät ottavat käyttöön menettelytavat, jotka varmistavat, että opiskelijat saavat tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista koulutusta, opetusta, ohjausta ja tukipalveluja eri oppimisympäristöissä tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti.

3) vertaisarvioinnin toimintamallin edelleen kehittäminen AMEO-verkostossa keventäen vertaisarvioinnin toteutusta ja prosessia kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. AMEO:n yhteinen vertaisarviontiraportti, jota käytetään AMEO-verkossa toiminnan kehittämisen työkaluna.

4) koulutuksen järjestäjät asettavat selkeät tavoitteet koulutukselle sekä sen laadulle ja vaikuttavuudelle. Tuloksia seurataan ja arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Hanke toteutetaan 9.12.2019-31.12.2021 ja sitä rahoittaa Opetushallitus. Hankkeen hallinoija on Ammattiopisto Luovi, kumppaneina toimivat Ammattiopisto Live, Kiipula, Ammattiopisto Spesia sekä Aitoon koulutuskeskus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.