Tulevaisuuden työelämän starat

Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä historiallisen suuri murros- ja muutosvaihe, jossa työelämän osaamisvaatimukset sekä oppimisen kulttuuri muuttuvat. Työelämäyhteistyöllä ja työpaikalla tapahtuvalla osaamisen hankkimisella on entistä suurempi rooli koulutuksessa. Lisäksi tulevaisuuden työtavat, työtehtävät sekä ammatinkuvat ja se mitä ymmärrämme työksi muuttuvat. Koulutuksen tulee vastata sekä työelämän että yksilön tarpeisiin tulevaisuuden työelämän muutokset huomioiden.

Tulevaisuuden työelämän starat -hankkeen kohderyhmänä ovat erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, joiden työllistyminen on haasteellista. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työelämälähtösiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä sekä etsiä ns. tekemätöntä työtä yhteistyössä työelämäverkoston kanssa. Tavoitteena on myös parantaa kohderyhmän työllistymisvalmiuksia kehittämällä ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä vastaamaan aitoja työelämälähtöisiä toimintaympäristöjä, joissa opiskelijat hankkivat osaamista. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijoiden motivaatiota ja minäpystyvyyttä sekä työnhaku- ja työelämätaitoja niin, että heillä on nykyistä parempi halu ja valmiudet työllistyä, pysyä työssä ja sopetua jatkuvaan työelämänmuutokseen.

Ammattiopisto Luovi on mukana kahdessa hankkeen tavoitekokonaisuuksista:

1. Työelämälähtöisten oppimisympäristöjen ja menetelmien käyttöön ottaminen
Hankkeessa pilotoidaan osuuskuntatoiminnan soveltuvuutta osaamisen hankkimisen muotona ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä edistävänä toimenpiteenä media-alan ja liiketoiminnan perustutkinnoissa. Osuuskuntatoiminta muodostaa pedagogisen oppimisympäristön, jossa Ammattiopisto Luovin vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat hankkivat osaamista asiakastöitä ja projekteja toteuttaen.

2. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä työllistymisedellytysten edistäminen
Hankkeessa kehitetään ”Valmiina työelämään” -valmennuskokonaisuus, jonka laajuus on 1-5 osaamispistettä. Valmennuksen avulla pyritään parantamaan opiskelijoiden työllistymisedellytyksiä vaikuttamalla positiivisesti opiskelijoiden itsetuntoon ja pystyvyyden kokemukseen sekä työnhaku- ja työelämätaitojen kehittymiseen. Hankkeen aikana valmennukseen osallistuu vähintään 80 opiskelijaa, ja sen toimivuutta arvioidaan saatujen kokemusten perusteella.

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Luovin lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat Kiipulasäätiö sr, Kouvolan seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia Oy sekä Invalidiliitto ry. Projekti toteutetaan 1.4.2019 – 30.6.2021 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.