Varustamo

Varustamo-hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaisia ja ennakoivia lähestymistapoja ja ratkaisuja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen tueksi. Hankkeessa luodaan ennakoivan ja yksilöllisen uraohjauksen ja sijoittumisen tukemisen toimintamalli.

Koulutuksen järjestäjien alueellisen yhteistyön avulla halutaan varmistaa koulutuksen saavutettavuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen vaativan erityisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille Keski-Pohjanmaalla. Opiskelijoiden osaamisen hankkiminen integroidaan yleisen ammatillisen oppilaitoksen tutkintotavoitteiseen koulutukseen siten, että opiskelijoille varmistetaan riittävät tuki- ja ohjauspalvelut. Yhteistyö hyödyttää myös yleisen ammatillisen oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista.

Luovin tavoitteena hankkeessa on:

1. Kehittää ja pilotoida ”Telakka-paja” erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka tarvitsevat tavanomaisesta poikkeavaa yksilöllistä urasuunnittelua ja työhön ohjausta työllistymiseen sekä toisaalta ennakoivaa tukea tilanteissa, joissa opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Kunkin organisaation asiakkaita varten pilotoidaan yhteinen telakkapaja, jossa ohjaava työntekijä ’Luotsi’ auttaa asiakkaita löytämään uusia joustavia avauksia välittömään etenemiseen takaisin opintoihin, kuntoutukseen tai töihin. Kehitettävässä mallissa huomioidaan myös työllistymisen jälkeinen ohjaus työpaikalla. Malliin sisällytetään Ammattiopisto Luovin TEDDY-hankkeessa kehitetyn työllistymisen ohjaus- ja tukimallin toimenpiteitä. Telakassa voidaan myös suunnitella opintojen jatkamista ja reittejä työelämään.

2. Kehittää ja pilotoida pedagoginen yhteistyömalli, “Telakka -toimintamalli” Keskipohjanmaan ammattiopiston kanssa. Hankkeessa suunnitellaan ja kuvataan toimintamalliin liittyvät pedagogiset ratkaisut, ohjauskäytänteet ja toimintamallien kehittäminen sekä työnjako ja yhteistyön edellyttämät resurssit ja osaaminen. Mallia on tarkoitus toteuttaa koulutuksen järjestäjien perusrahoituksella hankkeen päättymisen jälkeen.

  • Vaativan erityisen tuen opiskelijat toteuttavat opintojaan Keski-Pohjanmaan ammattiopiston tutkintoryhmiin integroituna kuitenkin niin, että opiskelijat ovat Ammattiopisto Luovin opiskelijoita ja saavat Luovin järjestämänä vaativan erityisen tuen opintojen etenemiseen. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opettajat toimivat opiskelijoiden ammattiaineiden opettajina. Opinnoissa hyödynnetään Keski-Pohjanmaan ammattiopiston oppimisympäristöjä aitojen työelämän ympäristöjen ohella.
  • Telakka-toimintamallissa pilotoidaan täysin uusi Luotsi-ohjausmalli, jossa ammatillisen erityisoppilaitoksen asiantuntija ’Opintoluotsi’ poluttaa vaativan erityisen tuen opiskelijoita integroituna yleisen ammattioppilaitoksen kolmeen eri perustutkintoon. Ammattiopisto Luovin Opintoluotsi laatii yhdessä pilotointiin osallistuvien vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja KPEDUn asiantuntijoiden kanssa nuorille henkilökohtaiset osaamisen kehittymisen suunnitelmat (HOKS). Opintoluotsi koordinoi ryhmän toimintaa opiskelijoille ja suunnittelee yhdessä nuorten kanssa heidän opintojen etenemistä ja ohjaa nuoria opintojen aikana.

3. Osallistua yhteistyökumppanina hankkeen muiden teemojen kehittämiseen.

 

Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. Luovin lisäksi yhteistyökumppanina on Kokkotyö-säätiö. Projekti toteutetaan 1.3.2019-30.6.2021 ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.