VETOVOIMALA – erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palvelujen kehittäminen

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulutukseen hakeutumisvaiheen palvelutarpeet kasvavat entisestään, sillä hakijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen aloittaminen liittyvät jo hakuvaiheen palvelukokonaisuuteen. Erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien hakijoiden palvelukokonaisuutta ei ole valtakunnallisesti määritelty, vaan ohjausta on tehty paikallisia
yhteistyömalleja ja toimijoiden välisiä ohjauskäytänteitä noudattaen. VETOVOIMALA-hankkeessa kehitetään toimintamalli opinnoissaan erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseville asiakkaille ammatillisen koulutuksen ammatinvalinnan ohjaukseen.

Hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen ja ohjaavien tahojen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen erityistä- ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hakeutumisvaiheen ohjauksessa. Toimintamalli perustuu asiakas- ja käyttäjälähtöiseen kehittämistyöhön sekä sekä siirtymävaiheessa toimivien asiantuntijoiden koulutukseen.

Hankkeen aikana toteutetaan myös selvitys WHO:n toimintakykyajatteluun (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) perustuvien ohjaus- ja arviointimenetelmien soveltuvuudesta opiskelukyvyn ja erityisen tuen tarpeen arviointiin ja HOKS-laadintaan. Kehittämistyön tuloksena hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden hakeutumisvaiheen toimintamalli, joka sisältää myös tuen tarvetta koskevan tiedonsiirron käytänteet ja yhteiset opiskelijavalintakriteerit vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävän ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaan.

VETOVOIMALA-hankkeessa on kaksi kehittämiskärkeä: Ensimmäinen kohdistuu opintopolku.fi-palvelun kautta jatko-opintoihin hakevien, peruskoulunsa päättävien erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden suunnitelmallisten ja asiakaslähtöisten hakeutumisvaiheen palvelujen kehittämiseen ja toinen jatkuvan haun palvelukokonaisuuteen. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli perustuu kansainväliseen toimintakykyajatteluun, jossa huomioidaan hakijan toimintakyvyn vahvuudet sekä erityisen tuen tarpeet niin opiskelussa kuin opiskeluhyvinvointia tukevissa palveluissa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Opetushallituksen opintopolku.fi-palvelun kanssa saavutettavien hakijapalvelujen kehittämiseksi sekä valtakunnallisessa yhteishaussa että vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa. Jatkuvan haun kautta opintoihin hakeutuvien erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden valintaperusteita yhdenmukaistetaan ja valintakäytänteitä sekä hakeutumisvaiheen palveluja kehitetään yhteistyössä Ohjaamojen kanssa esimerkiksi aikuisille hakijoille suunnattujen koulutuskokeilujen ja osaamiskartoitusten välityksellä. Erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden hakeutumisvaiheen toimintamallin kehittämisellä ja ohjaushenkilöstön koulutuksella halutaan taata yhdenvertaiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen myös heikommassa koulutusasemassa oleville henkilöille.

Valtakunnallinen hanke toteutetaan 1.2.2018 – 31.12.2020 ESR-rahoituksella, jonka on myötänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallista Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuutta. Hanke toteutetaan Ammattiopisto Luovin, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Stadin ammattiopiston yhteistyönä.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.