Work it!

Work it! -hanke tarjoaa mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimiseen ulkomailla ja tarjoaa heille tasavertaiset mahdollisuudet kansainvälistyä.

Work it! on kohdennettu opiskelijoille, jotka eivät voi lähteä yksin ulkomaille, vaan tarvitsevat tukea vaihdon aikana. Opiskelijat ovat eri alojen jatkavia opiskelijoita, jotka suorittavat toisen asteen ammatillista perustutkintoa seuraavilla aloilla: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara- ja ympäristöala, tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä kulttuuriala. Tukihenkilöt toimivat opetus- ja ohjaustehtävissä tai esimerkiksi Luovin ravintoloissa tai tilapalveluissa.

Work It! -hankkeen päätavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Henkilöstön osalta vaihdoista saatua kokemus hyödynnetään kansainvälisen toiminnan ja organisaation kehittämisessä.

Hankkeeseen osallistuu yhteensä 64 opiskelijaa ja 20 tukihenkilöä kahden vuoden aikana. Jaksot toteutetaan Saksassa ja Kreikassa paikallisissa yrityksissä. Englannissa ja Ranskassa työssäoppiminen tapahtuu oppilaitosten omissa työssäoppimisympäristöissä, esimerkiksi ravintolassa, keittiössä, puutarhalla, navetassa ja talleilla. Jaksojen pituus vaihtelee 16 – 28 päivään. Toiminta partnereiden kanssa on pääsääntöisesti vastavuoroista.

Työssäoppimisen tavoitteista sovitaan yksilöllisesti opiskelijan vahvuudet huomioon ottaen. Kieli- ja kulttuurivalmennus on olennainen osa vaihtoa ja myös tukihenkilöt osallistuvat siihen. Oma opettaja vastaa ammatillisen valmennuksen toteuttamisesta.

Work it! -hanke on konkreettisista tekemistä työssäoppimispaikalla. Hanke myös kannustaa opiskelijoita käyttämään vierasta kieltä ja vahvistaa arjessa ja työelämässä tarvittavia taitoja ja lisää opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä. Tavoitteena on ammatillisten taitojen lisääntyminen, kieli- ja kulttuuriosaamisen parantuminen ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen karttuminen ja ihmisenä kasvu.

Tavoitteena on lisätä myös henkilöstön osaamista ja valmiuksia. Opettajat perehtyvät omaan ammattialaansa kohdemaassa ja vertailevat opetussuunnitelmia ja -menetelmiä.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.