Toimintakertomus

Johtajan katsaus vuoteen 2015

Vuoden 2015 toimintaa leimasivat tammikuun alussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut, joiden päättyessä irtisanottiin 85 luovilaista. Vaikka yli neljäsosa irtisanotuista voitiinkin myöhemmin työllistää Luoviin muihin tehtäviin, oli kevään ja vielä alkusyksynkin ilmapiiri apea. Mittavilla sopeuttamistoimilla varauduttiin sekä ammatillisen koulutuksen tuleviin määrärahaleikkauksiin että isoihin investointitarpeisiin. Sopeuttamistoimet kohdistuivat pääosin sisäisiin palveluihin ja hallintoon. Vuoden 2015 lopussa Luovissa oli töissä 102 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusmuutokset kohtelevat kaikkia koulutuksenjärjestäjiä kovalla kädellä. Lamaannukseen ei kuitenkaan ole aihetta eikä varsinkaan varaa. Luovissa jatkettiinkin ahkerasti koulutuksen uudistusten toimeenpanoa ja mietittiin ja kokeiltiin uusia, edistyksellisiä tapoja toteuttaa ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen lähivuosien keskeinen muutos on osaamisperusteisuuden käyttöönotto ja koko henkilöstöä koulutettiinkin mittavasti osaamisperusteisuuden sisältöön ja terminologiaan.

Koulutusta toteutettiin 24 paikkakunnalla. Siikajoen toimipisteen toiminta siirtyi Lumijoelle, muuten toimittiin entisillä paikkakunnilla.

Ammatillinen koulutus siirtyi sähköiseen hakuun

Ammatillisessa koulutuksessa toteutettiin keväällä 2015 ensimmäistä kertaa valtakunnallinen sähköinen koulutukseen haku. Hakujärjestelmän keskeneräisyydestä ja epäselvyyksistä huolimatta Luovin hakijamäärät pysyivät entisiin vuosiin verrattuna ennallaan eli Luovi oli edelleen haluttu koulutuspaikka.

Valtakunnallisessa ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan arvioinnissa Luovi pärjäsi hienosti. Luovissa on tehty ansiokasta laatutyötä, ja se kantaa hedelmää sekä arjen työssä että erilaisissa arvioinneissa. Laatutyön merkitys tullee korostumaan jatkossa mm. rahoituksen perusteena. Tästä syystä korkea laatutaso antaa meille hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen.

Vaikka alkuvuosi oli kaikille luovilaisille raskas, näytti marraskuussa toteutettu kysely, että organisaatiossa päälinjat ovat kunnossa. Kyselyyn vastanneet olivat keskimäärin tyytyväisiä työhönsä ja omaan osaamiseensa ja työn tavoitteet olivat selvillä. Yleiskuva tilanteesta oli hyvin positiivinen.

Tarja Mänty, johtaja

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.