Luovi yhteistyössä

Avaintavoitteisiin kuuluva työelämäyhteistyön kehittäminen jatkui monella tavoin. Yksiköiden toiminta-
suunnitelmissa työelämäyhteistyölle määriteltiin tavoitteet ja toiminnot. Eri projekteissa tuotettujen, työnantajille suunnattuja palveluja ja tuotteita hyödynnettiin yritysyhteistyössä, mm. työanalyysiä työssäoppimis- ja työpaikkojen soveltuvien työtehtävien etsimisessä.

Työpaikkaohjaajakoulutusta kehitettiin ja toteutettiin Joensuussa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän koordinoimassa työpaikkakoulutuksen kehittäminen -hankkeessa sekä Oulussa Oulun seudun ammattiopiston koordinoimassa TOPPI-projektissa. Erityisesti TOPPI-hankkeessa opetus- ja ohjaushenkilö jalkautui työpaikoille kouluttamaan ja samalla he näillä työelämäjaksoilla kehittivät omaa työelämäosaamistaan ja etsivät uusia työnantajakontakteja.

Uusia yhteistyösopimuksia solmittiin

Valtakunnalliset yhteistyösopimukset solmittiin sekä ISS Palvelut Oy:n että Würth Oy:n kanssa. Sopimuksen myötä rakennettiin toimintamallit yhteistyölle. Molempien sopimusten tavoitteena on saada yrityksille ammattitaitoisia ja osaavia työntekijöitä ja opiskelijoille työssäoppimisjaksoille sopivia ja osaamista vastaavia työtehtäviä. Yhteistyömuotoina työssäoppimisen lisäksi on opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäjaksot yrityksessä sekä yrityksen edustajien osallistuminen mm. opetussuunnitelmien työstämiseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä osallistuminen mm. oppilaitoksen avoimiin oviin. Yritysyhteistyön myötä Luovi on jäsenenä Pohjois-Suomen Turvapuisto ry:ssä, jota hyödynnetään erityisesti turvallisuuskoulutuksissa.

Kokkotyösäätiön kanssa aloitettiin tuotantokoulutyyppinen koulutusyhteistyö elokuussa kahdella ryhmällä.
Martinus-palvelujen kanssa Tampereella ja Eduro-säätiön kanssa Rovaniemellä tehtiin vastaavanlainen sopimus yhteistyössä toteutettavasta tuotantokoulutyyppisestä koulutuksesta. Yhteistyö Silta-Valmennusyhdistys ry:n kanssa jatkui tiiviinä.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.