Luovin henkilöstö

Ammattiopisto Luovissa oli vuoden 2015 lopussa 748 työntekijää, joista aktiivisessa työsuhteessa 699. Keväällä käytiin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla, tuotannollisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä. Taustalla olivat etenkin koulutusmäärärahojen vähentyminen ja tulevien vuosien pakolliset investointitarpeet. Neuvottelujen lopputuloksena vähennystarve oli 85 henkilöä, joista kuitenkin vuoden loppuun mennessä 24 työllistyi Luoviin joko eri tehtävään tai määräaikaiseen tehtävään. Lue myös: Luovin henkilöstömäärä 31.12.2015

Lukuvuoden aikana jatkettiin opettajien vuosityöaikakokeilua sopimuksen mukaisesti. Vuosityöaikakokeilun kokemuksia kartoitettiin opettajille ja heidän esimiehilleen suunnatulla erillisellä vuosityöaikakyselyllä, josta saatiin arvokasta tietoa kokeilun onnistumisesta sekä jatkon kehittämisestä. Kokeiluun osallistuneet opettajat ovat tehneet työajanseurantaa ja siinä opettajan kaikki työ ja työajankäyttö ovat tulleet hyvin näkyväksi.

Panostusta työhyvinvointiin jatkettiin

Strateginen työhyvinvoinnin kehitystyö jatkui työyhteisötaitoja tukevan ’Meidän meininki’ -lautapelin kehittämisellä. Peliä pilotoitiin loppuvuodesta ja palaute oli erinomaista. Peli kehitettiin Osaava 5-projektissa, jonka rahoitti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Lisäksi työterveyshuollon kanssa kehitettiin yhteisiä käytäntöjä ennaltaehkäisevän toiminnan tehostamiseksi. Työhyvinvoinnin tukemiseksi jatkettiin hyvinvointianalyysejä ja -valmennuksia, joissa mitattiin työn ja vapaa-ajan rasitusta. Syksyllä toteutettiin myös Hyvinvoiva luovilainen -henkilöstökysely, jonka tulokset olivat erittäin hyvät organisaatiossa tapahtuneissa muutoksista huolimatta.

Luovissa kannustetaan henkilöstöä kehittämään osaamistaan osallistumalla sekä sisäisiin että ulkoisiin koulutuksiin. Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään myös muita menetelmiä kuten työssäoppiminen, mentorointi, projekteihin ja verkostoyhteistyöhön osallistuminen sekä kansainväliset työelämäjaksot ja asiantuntijavaihdot. Vuoden aikana jokainen luovilainen osallistui ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön, tutkinnonuudistukseen ja osaamisperusteisuuden käyttöönottoon liittyvään koulutukseen. Lisäksi jatkettiin henkilöstön tieto- ja viestintäteknologian osaamisen vahvistamista.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.