Luovin talous

Luovin kokonaistuotoista yli 90 prosenttia eli noin 53 miljoonaa euroa oli opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa valtionosuutta. Ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa leikattiin Suomessa 1,7 prosenttia vuodelle 2015. Valtiontalouden säästöjen vuoksi ammatillisen koulutuksen rahoitus väheni toisena vuonna peräkkäin. Vuosina 2016 ja 2017 ammatilliseen koulutuksen rahoitukseen kohdistuu edelleen merkittäviä leikkauksia.

Rahoituksen niukentumisen vuoksi Luovi sopeutti toimintaansa ja talouttaan keväällä 2015. Yt-neuvotteluiden jälkeen päätetyt henkilöstövähennykset vähensivät merkittävästi vuoden 2015 henkilöstökuluja ja muita toimintakuluja.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa Luovin tuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienemmät. Opiskelijakohtainen yksikköhinta oli 34.852,28 euroa, mikä on 1,2 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Koulutusmuodon kokonaistuotoiksi muodostui 51,8 miljoonaa euroa.

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuotot vähenivät lähes 4 prosentilla 1,4 miljoonaan euroon. Myös oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa tuotot vähenivät 2 prosentilla 447 tuhanteen euroon.

Luovin muun toiminnan tuottoihin sisältyy noin miljoona euroa poikkeuksellisia eriä. Poikkeukselliset tuotot perustuvat vuoden 2009 tilinpäätöksessä tehdyn pakollisen varauksen sekä vuoden 2013 tilinpäätöksen siirtovelkakirjauksen purkamiseen.

Koulutustoiminnan ohessa tuotettujen palvelujen kysyntä säilyi hyvänä.

Yhteensä sekä tuottojen että kulujen määrä oli 57,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2015 toteutettujen investointien arvo oli 5,4 miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli auto- ja logistiikka-alan uuden koulutustilan rakentaminen Muhokselle. Rakennuskustannuksiltaan yli 5 miljoonan euron uudisrakennus on otettu käyttöön tammikuussa 2016. Investoinnit rahoitettiin kokonaisuudessaan tulorahoituksella.

Tuotot ja kulut vuonna 2015

Tuotot tEUR %
Valtionosuudet 53 470 93,16%
Muut koulutustuotot 298 0,52 %
Majoitus-, vuokra- ja koulutustuotot 1 118 1,95 %
Muut myyntituotot 1 247 2,17 %
Muut tuotot 1 261 2,20 %
Yhteensä 57 394 100
Tuotot koulutusmuodoittain tEUR %
Peruskoulutus 51 834 90,31 %
Ammatillinen lisäkoulutus 1 407 2,45 %
Oppisopimuskoulutus 447 0,78 %
Muu toiminta 3 706 6,46 %
Yhteensä 57 394 100
Kulut tEUR %
Henkilöstökulut 34 043 59,31 %
Poistot 3 345 5,83 %
Muut toimintakulut 20 006 34,86 %
Rahoituskulut 0 0,00 %
Yhteensä 57 394 100
Investointikulut tEUR %
Rakennukset 5 017 92,19 %
Muut investointikulut 425 7,81 %
Yhteensä 5 442 100

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.