Luovina kohti tavoitteita

Luovin toiminnan tavoitteet on kuvattu Luovin strategiassa eli Luovin matkaoppaassa. Strategian mukaista toiminnan kehittämistä jatkettiin esimiesten johdolla työstettyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Toiminnan kehittämisessä keskityttiin avaintavoitteiden toteuttamisen lisäksi ammatillisen erityisopetuksen ja sen menettelytapojen kehittämiseen sekä opiskelijoidemme työllistymis- ja jatkosijoittumis-mahdollisuuksien parantamiseen. Kehittämistyötä toteutettiin Luovin sisäisissä työryhmissä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Luovissa oli vuoden aikana käynnissä yhtäaikaisesti keskimäärin 25 kehittämisprojektia. Kehittämistoiminnan strategialähtöisyyden varmistamiseksi täsmennettiin kehittämisen prosessia ja projektien priorisointimenettelyä.

Osaamista kehitettiin sekä sisäisesti että yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisen kumppaneiden kanssa.

Missio

Ammattiopisto Luovi tarjoaa tasavertaisia oppimismahdollisuuksia sekä yksilöllisiä reittejä työelämään ja hyvään elämisen laatuun.

Arvot

L= Luovuus
U = Uudistajuus
O = osaaminen
V = välittäminen
I = ilo

Visio

Ammattiopisto Luovi on osaavin ja arvostetuin erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten koulutuksen valtakunnallinen toteuttaja, asiantuntija ja yhteistyökumppani.

Vuoden 2015 avaintavoitteet

Osaamisperusteisuus todeksi
Osaamisperusteisuuden käyttöönoton varmistaminen opetuksessa ja ohjauksessa sekä opiskelijoiden yksilöllisissä opinto- ja jatkopoluissa.

Hyvät käytänteet kaikkien toiminnaksi
Toteutamme opiskelijoidemme yksilöllisiä opinto- ja jatkopolkuja Luovi-laadun mukaisilla erityisopetuksen toimintatavoilla ja menetelmillä.

Työelämä tutuksi
Opetus- ja ohjaushenkilöstömme työelämäosaaminen on vahvistunut ja edistää opiskelijoidemme työllistymistä.

Talous tasapainoiseksi
Toimintamme on sopeutettu vastaamaan koulutuksen rahoituksen tiukentumista.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.