Kumppanuustyö

Kumppanuustyö

Luovin johtaja Hannu Koivula AMEO-verkoston vetäjäksi

Lue lisää
Kumppanuustyö

Luovi koordinoi reformilähettilästoimintaa

Reformilähettilästoiminta on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Sen avulla tuetaan reformin tavoitteiden toteutumista ammatillisen koulutuksen järjestäjien arjen työssä. Ammatillisen koulutuksen toimijat voivat maksutta kutsua reformilähettilään neuvomaan reformin toimeenpanoon liittyvissä asioissa, alustamaan erilaisissa tilaisuuksissa tai tiedottamaan reformin mukanaan tuomista uusista mahdollisuuksista. Ammattiopisto Luovi vastaa reformilähettilästoiminnasta, sen kehittämisestä ja toimeenpanosta yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lue lisää
Kumppanuustyö

Sepri-projektista menestystarina!

Euroopan unionin koulutuksen, nuorisotoimen, urheilun ja kulttuurin pääosaston asiantuntijaryhmä valitsi vuosina 2014-2016 toteutetun ja Luovin koordinoiman Strength from peer review – developing the quality of international activities in VET -projektin menestystarinaksi heinäkuussa 2017. Menestystarinat ovat projekteja, joiden vaikuttavuus, innovatiiviset tulokset ja luova toteutustapa voivat innoittaa myös muita toimijoita.

Lue lisää