2017 – Luovin talous

Luovin kokonaistuotoista lähes 95 prosenttia oli opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa valtionosuutta. Valtiontalouden säästöjen vuoksi valtionosuusrahoitus on vähentynyt 7,8 miljoonaa euroa vuodesta 2013. Vuodelle 2017 ammatillisen koulutuksen rahoitukseen kohdistui kaikkein suurin leikkaus: 10,6% prosenttia ja 5,7 miljoonaa euroa.

95%
Luovin kokonaistuotoista lähes 95 prosenttia eli 47,878 miljoonaa euroa oli opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa valtionosuutta.
Luovin ammatillisen peruskoulutuksen rahoitettava opiskelijamäärää väheni 1470:stä opiskelijasta 1329,2:een opiskelijaan.
10,6%
Luovin saama valtionosuus väheni 10,6 % vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2016.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa Luovin tuotot olivat noin 5,6 miljoonaa euroa edellistä vuotta pienemmät.

Tasapainoisella taloudella on varmistettu tavoitteiden toteutuminen.

Tuotot tEUR %
Valtionosuudet 47 878 94,74 %
Muut koulutustuotot 298 0,59 %
Majoitus-, vuokra- ja ruokailutuotot 675 1,34 %
Muut myyntituotot 1 150 2,28 %
Muut tuotot 533 1,05 %
Yhteensä 50 534  100,00 %
Kulut tEUR %
Henkilöstökulut 31 396 62,13 %
Poistot 4 702 9,30 %
Muut toimintakulut 14 436 28,57 %
Rahoituskulut 0 0,00 %
Yhteensä 50 534  100,00 %
Investointikulut tEUR %
Rakennukset 9 523 94,93 %
Muut investointikulut 509 5,07 %
Yhteensä 10 032 100,00 %

Opetus- ja kulttuuriministeriö korotti vuodelle 2017 Luovin ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukaista opiskelijamäärää 28 opiskelijalla 1470:stä 1498 opiskelijaan. Lisäksi tammikuussa 2018 Luovi sai tiedon, että opetus- ja kulttuuriministeriö korotti rahoitettavia opiskelijapaikkoja väliaikaisesti 17,5 opiskelijapaikalla. Ammatillisen koulutuksen säästöistä johtuva rahoitettavien opiskelijapaikkojen määrä oli kuitenkin vain 1329,2. Kaiken kaikkiaan edelliseen vuoteen verrattuna Luovin valtionosuusrahoitukseen kohdistui 5,7 miljoonan euron leikkaus.

Valtionosuusrahoituksen suuri leikkaus edellytti toiminnan ja talouden sopeutustoimia keväällä 2017. Sopeutustoimien myötä saavutetut säästöt mahdollistivat henkilöstö- ja muiden toimintakulujen sekä mittavien investointien rahoittamisen tulorahoituksella.

Tarkastelujakson kokonaistuotot ja -kulut olivat 50,534 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 toteutettujen investointien arvo oli 10,032 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuivat Helsingin yksikön uusien toimitilojen saneeraushankkeeseen ja Oulun yksikön Komentajan talon uudisrakennushankkeeseen. Helsingin yksikön uudet toimitilat otettiin käyttöön elokuussa ja Komentajan talon hanke valmistui alkuvuodesta 2018.