Luovin tulostiedot

Kuinka tyytyväisiä opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat Luoviin? Miten opiskelijat sijoittuivat työelämään ja jatko-opintoihin opintojen päätyttyä? Miten opiskelijat kokevat elämänlaatunsa parantuneen Luovissa opiskelun aikana? Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät Luovin tulostiedoista.

Opiskelijatyytyväisyys

Opiskelijoiden kokonaistyytyväisyys Luovissa opiskeluun päättökyselyn mukaan, vastausasteikko 1-6.

4,9/6
Perustutkinto
5,0/6
VALMA-koulutus

Huoltajien tyytyväisyys

Huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä Luoviin nuorensa opiskelupaikkana, vastausasteikko 1-4.

3,6/4
Ohjaus ja tuki sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
3,7/4
Huoltajien kokonaistyytyväisyys

Työpaikkaohjaajien tyytyväisyys

Työpaikkaohjaajat kokevat, että työssäoppimiset ja ammattiosaamisen näytöt ovat toimivia, vastausasteikko 1-4.

3,7/4
Työssäoppimisen toimivuus
3,8/4
Ammattiosaamisen näyttöjen toimivuus

Henkilöstön tyytyväisyys

Henkilöstön henkilökohtainen työtyytyväisyys kokonaisuudessaan, vastausasteikko 1-6

4,1/6
Ilmapuntari-kysely 2017

Tutustu tarkemmin Luovin tulostietoihin

Luovin tulos- ja seurantatiedot 2017