2018 – Luovin talous

Luovin kokonaistuotoista lähes 96 prosenttia oli opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa valtionosuutta. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä uusi toiminta- ja rahoituslainsäädäntö astui voimaan 1.1.2018 alkaen. Ammatillisen koulutuksen rahoitettava suorite muuttui opiskelijavuodeksi. Vuonna 2018 Luovin rahoitettava opiskelijavuosien määrä oli 1534.

96%
Luovin kokonaistuotoista lähes 96 prosenttia eli 46,094 miljoonaa euroa oli opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa valtionosuutta.
Opiskelijavuosi on suorite, joka muodostuu 365 päivästä, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituksen perusteena.
0,7%
Luovin saama valtionosuus kasvoi 0,7 % vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.
Luovin kaikkien aikojen merkittävin investointi, Komentajan talo Oulun yksikössä, valmistui ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2019.

Tasapainoisella taloudella on varmistettu tavoitteiden toteutuminen.

Tuotot tEUR %
Valtionosuudet 46 094 95,83 %
Muut koulutustuotot 366 0,76 %
Majoitus-, vuokra- ja ruokailutuotot 400 0,83 %
Muut myyntituotot 780 1,62 %
Muut tuotot 458 0,95 %
Yhteensä 48 098  100,00 %
Kulut tEUR %
Henkilöstökulut 30 921 64,70 %
Poistot 3 010 6,30 %
Muut toimintakulut 13 858 29,00 %
Rahoituskulut 0 0,00 %
Yhteensä 47 789  100,00 %
Investointikulut tEUR %
Rakennukset 912 31,75 %
Muut investointikulut 1 960 68,25 %
Yhteensä 2 872 100,00 %

Tutkintokoulutuksen rahoitus perustui vuonna 2018 opiskelijavuosien (perusrahoitus) ja suoritettujen tutkintojen määriin (suoritusrahoitus). Valma- ja Telma-koulutusten rahoitus muodostui pelkästään perusrahoituksesta.

Tarkastelujakson kokonaistuotot olivat 48,098 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut olivat puolestaan 47,789 miljoonaa euroa, joten tilikauden ylijäämä oli 309 tuhatta euroa.

Vuonna 2018 toteutettujen käyttöomaisuusinvestointien arvo oli 2,872 miljoonaa euroa. Luovin kaikkien aikojen merkittävin investointi, Oulun yksikköön valmistunut Komentajan talo –uudisrakennus, valmistui ja otettiin käyttöön maaliskuussa. Rakennushankkeen arvonlisäverolliset kokonaiskustannukset olivat noin 12,5 miljoonaa euroa.