Dialogiset kohtaamiset ja menetelmät osallisuuden ja hyvinvoinnin tukena 3 op

12.10.2023 verkossa ja 1.-2.11.2023 lähiopetuksena Oulussa Luovin tiloissa.
Koulutus on osallistujalle maksutonta.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää omia dialogisia taitoja sekä oppia dialogisten menetelmien käyttöä erilaisissa kohtaamistilanteissa yksilölliset vahvuudet ja tunteet huomioiden.

Ilmoittaudu koulutukseen 29.9.2023 mennessä. Koulutuksen mahtuu 20 osallistujaa.

Sisältö ja tavoite

Koulutuksen tavoitteena on harjaannuttaa omia dialogisia taitoja sekä oppia erilaisten dialogisten menetelmien käyttöä erilaisissa kohtaamistilanteissa yksilölliset vahvuudet ja tunteet huomioiden.

Osallistuja oppii käyttämään dialogisuutta osallisuutta vaativissa vuorovaikutustilanteissa sekä harjoittelee kuuntelemista sekä kuulluksi tulemisen kokemusta. Koulutuksen näkökulmana on vahvuuksien huomioiminen ja käyttö osallisuuden tukemisessa sekä työyhteisön hyvinvoinnissa. Lisäksi koulutuksessa syvennytään tunteisiin ja niiden huomioimiseen ryhmässä.

Aiemman toteutuksen palautekommentteja:

  • Tämä teema (= dialogisuus) vaatii ehdottomasti lähipäivä-toteutuksen. Ensimmäinen tapaaminen verkossa oli hyvää pohjustusta intensiivisille lähipäiville.
  • Lähiopetus oli todella dialogista ja reflektoivaa. Sain valtavasti tietoa ja käytännön kokemusta, jota voin suoraan hyödyntää opetuksessani ja ehkäpä elämässäni vuorovaikuttaessa ihmisten kanssa.
  • Upea työnohjauksellinen ote ja konkreettinen tapa tuoda asioita esille. Voimaannuin koulutuksessa kesken työkiireiden.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmä on toisen asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisältö ja toteutus

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä ja siihen sisältyy välitehtävä, itsenäistä työskentelyä, yksi koulutusiltapäivä verkossa ja kaksi lähipäivää.

Verkkokoulutuspäivä to 12.10.2023 klo 12-16 (Teams)

  • Dialogisuuden periaatteet
  • Vahvuuksien käyttö ja huomioiminen
  • Tunteet osana ryhmää ja työyhteisöä

Lähikoulutuspäivät keskiviikosta 1.11.- torstaihin 2.11.2023 Oulussa Ammattiopisto Luovin tiloissa, Veteraanikatu 2, Oulu

  • Kuunteleminen ja kuulluksi tulemisen kokemus sekä reflektointi
  • Dialogiset menetelmät ryhmätilanteissa ja niiden käyttö

Ilmoittautuminen

Webropol-lomakkeella tästä linkistä perjantaihin 29.9.2023 mennessä tai kunnes ryhmä (20) on täynnä.

Kouluttaja

Seija tuomisto.
Seija Tuomisto KM, työnohjaaja,
VOIMAKEHÄ®- valmentaja ja mentori
tuomisto.seija@gmail.com

Voimaa vahvuuksista hanke

Koulutukset ovat maksuttomia, ja osa Opetushallituksen rahoittamaa Voimaa vahvuuksista -hanketta. Lisätietoa hankkeesta ja muista koulutuksista löydät hankkeen sivulta.

Opetushallituksen tunnus.