2016 – Luovin talous

Luovin kokonaistuotoista lähes 96 prosenttia eli 53,619 miljoonaa euroa oli opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa valtionosuutta. Ammatillisen koulutuksen keskimääräistä yksikköhintaa on leikattu Suomessa viime vuosina. Vuodelle 2016 leikkaus oli 1,8 prosenttia. Valtiontalouden säästöjen vuoksi ammatillisen koulutuksen rahoitus väheni kolmantena vuotena peräkkäin. Vuodelle 2017 ammatilliseen koulutuksen rahoitukseen kohdistuu kaikkein suurin leikkaus. Luovissa rahoitus vähenee lähes 12 prosenttia ja 6,2 miljoonaa euroa.

96%
Luovin kokonaistuotoista lähes 96 prosenttia eli 53,619 miljoonaa euroa oli opetus- ja kulttuuriministeriön maksamaa valtionosuutta.
Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää kasvoi 35 opiskelijalla 1470:stä 1505 opiskelijaan.
12%
Vuodelle 2017 ammatilliseen koulutuksen rahoitukseen kohdistuu kaikkein suurin leikkaus. Luovissa rahoitus vähenee lähes 12 prosenttia.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa Luovin tuotot olivat noin 500 tuhatta euroa edellistä vuotta pienemmät.
34.339,09
Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen yksikköhinta oli 34.339,09 euroa, mikä on 1,5 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Koulutusmuodon kokonaistuotoiksi muodostui 52,307 miljoonaa euroa.

Rahoituksen niukentumisen vuoksi Luovi on joutunut sopeuttamaan toimintaansa ja talouttaan.

Tuotot tEUR %
Valtionosuudet 53 619 95,89 %
Muut koulutustuotot 310 0,55 %
Majoitus-, vuokra- ja ruokailutuotot 645 1,15 %
Muut myyntituotot 1 083 1,94 %
Muut tuotot 259 0,46 %
Yhteensä 55 916 100,00 %
Tuotot koulutusmuodoittain tEUR %
Peruskoulutus 52 307 93,55 %
Ammatillinen lisäkoulutus 1 307 2,34 %
Oppisopimuskoulutus 363 0,65 %
Muu toiminta 1 939 3,47 %
Yhteensä 55 916 100,00 %
Kulut tEUR %
Henkilöstökulut 32 771 58,61 %
Poistot 3 029 5,42 %
Muut toimintakulut 20 115 35,97 %
Rahoituskulut 1 0,00 %
Yhteensä 55 916 100,00 %
Investointikulut tEUR %
Rakennukset 2 823 77,41 %
Muut investointikulut 824 22,59 %
Yhteensä 3 647 100,00 %

Ammatillisessa peruskoulutuksessa Luovin tuotot olivat noin 500 tuhatta euroa edellistä vuotta pienemmät. Tuottojen suuruuteen vaikutti erityisesti ennakoimaton valtionosuuden korotus. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittäin korotti tilapäisesti Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää 35 opiskelijalla 1470:stä 1505 opiskelijaan. Tämä merkitsi 1,2 miljoonan euron valtionosuuden lisäystä vuodelle 2016.

Luovin ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen yksikköhinta oli 34.339,09 euroa, mikä on 1,5 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Koulutusmuodon kokonaistuotoiksi muodostui 52,307 miljoonaa euroa.

Ammatillisen lisäkoulutuksen tuotot vähenivät 7 prosentilla 1,307 miljoonaan euroon. Myös oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa tuotot vähenivät 19 prosentilla 363 tuhanteen euroon.

Koulutustoiminnan ohessa tuotettujen palvelujen kysyntä säilyi hyvänä.

Yhteensä sekä tuottojen että kulujen määrä oli 55,916 miljoonaa euroa.

Vuonna 2016 toteutettujen investointien arvo oli 3,647 miljoonaa euroa. Rakennusinvestoinnit jäivät ennakoitua pienemmiksi, koska Helsingin yksikön uusien toimitilojen saneeraushankkeen sekä Oulun yksikön Komentajan talon uudisrakennushankkeen aloitus viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta. Em. hankkeiden investointikuluista pääosa kohdistuu vuodelle 2017. Investoinnit rahoitettiin kokonaisuudessaan tulorahoituksella.