Luovin tulostiedot

Kuinka tyytyväisiä opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmät ovat Luoviin? Miten opiskelijat sijoittuivat työelämään ja jatko-opintoihin opintojen päätyttyä? Miten opiskelijat kokevat elämänlaatunsa parantuneen Luovissa opiskelun aikana? Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät Luovin tulostiedoista.

Opiskelijatyytyväisyys

Opiskelijoiden kokonaistyytyväisyys Luovissa opiskeluun päättökyselyn mukaan, vastausasteikko 1-6.

5.2/6
Perustutkinto
4.9/6
VALMA-koulutus

Huoltajien tyytyväisyys

Opiskelijoiden saama ohjaus ja tuki sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen ovat huoltajien mukaan erinomaisella tasolla, vastausasteikko 1-4.

3.5/4
Ohjaus ja tuki
3.6/4
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Työpaikkaohjaajien tyytyväisyys

Työpaikkaohjaajat kokevat, että työssäoppimiset ja ammattiosaamisen näytöt ovat toimivia, vastausasteikko 1-4.

3.6/4
Työssäoppimisen toimivuus
3.8/4
Tasa-arvoammattiosaamisen näyttöjen toimivuus ja yhdenvertaisuus

Henkilöstön tyytyväisyys

Henkilöstön henkilökohtainen työtyytyväisyys kokonaisuudessaan, vastausasteikko 1-6

4.2/6
Ilmapuntari –kysely 2016

Tutustu tarkemmin Luovin tulostietoihin

Tulos- ja seurantatiedot 2016