Työelämäyhteistyö ja työelämässä oppiminen

Pyrimme työnantajan kanssa yhdessä suunnittelemalla varmistamaan, että työ ja tekijä kohtaavat. Silloin opiskelijamme ovat työhön sitoutuneita ja motivoituneita osaajia, joista monille rutiinimaisetkin tehtävät ovat tärkeitä ja merkityksellisiä – oikeaa työtä.

Työelämässä oppiminen eli entinen työssäoppiminen on käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaista käytännön koulutusta. Sen tavoitteena on oppia ammattitaitoa aidoissa työympäristöissä. Jakson aikana opiskelija oppii ohjatusti alansa työtehtäviä ja työelämän pelisääntöjä sekä syventää oppimaansa. Työelämässä oppiminen toteutetaan tavallisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa.

Luovilta opiskelijalle nimetään työelämässä oppimista ohjaava opettaja ja työpaikalta henkilöstöön kuuluva vastuullinen työpaikkaohjaaja. Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat yhdessä työelämässä oppimisen jakson sisällöt ja näytöt sekä osallistuvat niiden arviointiin. Työelämässä oppimisen alkuvaiheessa on mahdollista saada ohjaajan tai työhönvalmentajan tukea opiskelijalle ja työpaikalle.

Opiskelijan osaamista arvioidaan jakson lopuksi näytöllä. Näyttötehtäväksi valitaan yksi tai useampi opiskelijan oppima työtehtävä. Työtä tekemällä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöstä annetaan opiskelijalle arvosana, jonka päättävät opettaja ja työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimus ja oppisopimus

Työelämässä oppimista voidaan järjestää käytännön työtehtävien yhteydessä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Oppilaitos vastaa siitä, että työpaikalla järjestettävä koulutus on tavoitteellista ja ohjattua. Opiskelija voi hankkia osaamista joko kokonaan koulutussopimukseen tai oppisopimukseen perustuen tai yhdistellä näitä joustavasti.

Koulutussopimuksen tai oppisopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa ja tarpeelliset työvälineet. Lisäksi vaaditaan ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimus
Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Koulutussopimus voidaan sopia tutkintokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA).

Oppisopimus
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa hankkimalla osaamista muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimuskoulutuksessa tehdään määräaikainen työsopimus. Oppisopimus voidaan sopia tutkintokoulutukseen.

Vastuullinen työpaikkaohjaaja opiskelijan tukena

Vastuullinen työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikkaan, työyhteisöön sekä työtehtäviin ja työturvallisuuteen. Työpaikkaohjaaja kertoo ja näyttää opiskelijalle työtehtävät sekä seuraa ja tukee työn tekemistä. Hän antaa opiskelijalle palautetta työtehtävien onnistumisesta ja osaamisen kehittymisestä ja  osallistuu arviointiin. Monille nuorille ensimmäinen työpaikalla oppimisen jakso voi olla ensimmäinen kontakti työelämään.

Opiskelijan työelämässä oppimisen jakson päätyttyä toivomme vastaavana työpaikkaohjaajana toimineelta palautetta, joka on tärkeää Luovin toiminnan kehittämistä varten. Kysely työpaikkaohjaajalle.

Oulun TOPPI -verkosto järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta työnantajille, opiskelijoiden ohjaajille työpaikoilla ja oppilaitoksissa sekä kaikille oman osaamisensa täydentäjille. Koulutuksen sisältönä ovat mm. työpaikalla oppimisen ohjaus ja näyttöjen arviointi.

Katso ryhmämuotoisesti järjestettävien koulutusten kalenterista seuraavien koulutusten ajankohta.

Voimme myös räätälöidä työpaikkaohjaajakoulutuksia, kysy lisää: Luovin työelämäasiantuntija Jari Keisu, puh. 040 319 3193, jari.keisu(a)luovi.fi.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.