Työssäoppiminen

Pyrimme työnantajan kanssa yhdessä suunnittelemalla varmistamaan, että työ ja tekijä kohtaavat. Silloin opiskelijamme ovat työhön sitoutuneita ja motivoituneita osaajia, joista monille rutiinimaisetkin tehtävät ovat tärkeitä ja merkityksellisiä – oikeaa työtä.

Työelämään valmentautuminen (TEV) TELMA-koulutuksessa

on aidossa työympäristössä tai oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua.

Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen (TOV) VALMA-koulutuksessa

on aidossa työympäristössä tai oppilaitoksen oppimisympäristöissä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. VALMA-koulutuksen aikana on mahdollista hankkia kokemuksia oppisopimuskoulutuksesta.

Työssäoppiminen (TOP)

on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaista käytännön koulutusta.

Työssäoppiminen osana opintoja

Ammatilliset perustutkinnot sisältävät työssäoppimista vähintään 30 osaamispistettä. Työssäoppimisen tavoitteena on oppia osa ammattitaidosta aidoissa työympäristöissä. Jakson aikana opiskelija oppii ohjatusti alansa työtehtäviä ja työelämän pelisääntöjä sekä syventää oppimaansa. Työssäoppiminen toteutetaan tavallisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa.

Luovilta opiskelijalle nimetään työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikalta henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja. Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat yhdessä jakson sisällöt ja ammattiosaamisen näytöt sekä osallistuvat niiden arviointiin. Työssäoppimisen alkuvaiheessa on myös mahdollista saada ohjaajan tai työhönvalmentajan tukea opiskelijalle ja työpaikalle.

Opiskelijan osaamista arvioidaan työssäoppimisjakson lopuksi ammattiosaamisen näytöillä. Näyttötehtäväksi valitaan yksi tai useampi opiskelijan oppima työtehtävä. Työtä tekemällä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näytöistä annetaan opiskelijalle arvosana ja työpaikkaohjaaja täyttää kyselyn opiskelijan työssäoppimiseen liittyen.

Työpaikkaohjaaja opiskelijan tukena

Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikkaan, työyhteisöön sekä työtehtäviin ja työturvallisuuteen. Työpaikkaohjaaja kertoo ja näyttää opiskelijalle työtehtävät sekä seuraa ja tukee työn tekemistä. Hän antaa opiskelijalle palautetta työtehtävien onnistumisesta sekä osallistuu työssäoppimisen ja näytön arviointiin. Monille nuorille ensimmäinen työssäoppimisjakso voi olla ensimmäinen kontakti työelämään.

Opiskelijan työssäoppimisjakson päätyttyä, toivomme työpaikkaohjaajana toimineelta palautetta, joka on tärkeää toiminnan kehittämistä varten. Kysely työpaikkaohjaajalle.

Oulun TOPPI -hankeverkosto järjestää työpaikkaohjaajakoulutusta työnantajille, työssäoppijoiden ohjaajille työpaikoilla ja oppilaitoksissa sekä kaikille oman osaamisen täydentäjille. Koulutuksen sisältönä on mm. työssäoppimisen ohjaus ja ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien arviointi.

Katso ryhmämuotoisesti järjestettävien koulutusten kalenterista seuraavien koulutusten ajankohta.

Työpaikkaohjaaja-koulutuksen materiaalipankki

Kysely työpaikkaohjaajille palauteyhteenveto 2013-2017

Voimme myös räätälöidä työpaikkaohjaajakoulutuksia, kysy lisää: Luovin työelämäasiantuntija Jari Keisu, puh. 040 319 3193, jari.keisu(a)luovi.fi.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.