Keväällä 2017 opintonsa päättäneet opiskelijat kokevat työllistettävyytensä parantuneen

Ammattiopisto Luovissa keväällä 2017 opintonsa päättäneet opiskelijat vastasivat toukokuussa päättökyselyyn. Kyselyyn vastasi 368 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa.

Luovissa opiskeltuaan tutkinto- ja Valma-opiskelijat ymmärtävät paremmin millaista työssäkäynti on ja kokevat mahdollisuutensa löytää työtä paremmiksi. He myös kokevat olevansa itsenäisempiä. Telma-opiskelijat kokevat, että Luovissa opiskeltuaan he tuntevat paremmin omia vahvuuksiaan. Päättökyselyn perusteella opiskelijat ovat hyvin tyytyväisiä Luovissa opiskeluun. Opiskelijat myös kokevat voivansa tarvittaessa kääntyä henkilökunnan puoleen ja saaneensa riittävästi tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Luovissa opiskellessaan.

Lisätietoja: Yhteenveto päättökyselystä sekä tietoa muista arvioinneista ja palautteista

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.