Luoville ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Ammattiopisto Luovi on tänään ensimmäisenä ammatillisena erityisoppilaitoksena saanut ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä palkinto julkistettiin Turussa järjestetyssä ammatillisen koulutuksen seminaarissa.

Laatupalkinnon saa tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa ammatilliselle erityisoppilaitokselle.

-Tämä on hieno tunnustus ammatillisen erityisopetuksen laadukkuudesta. Se on myös kiitos luovilaisten loistavasta työstä: Luovin erinomaiseksi tunnustetun laadun tekee sitoutunut ja osaava henkilöstö oman työnsä kautta, kiittelee Luovin johtaja Hannu Koivula.

Johtaja Hannu Koivulan tervehdys

Tämän vuoden laatupalkintokilpailun teemana oli tiedolla johtaminen. Teeman avulla haluttiin nostaa esille tiedolla johtamisen merkitystä ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa ja koulutuksen järjestäjän toiminnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusteli Luovin palkitsemista seuraavasti:

Ammattiopisto Luovi on kehittänyt laadunhallintaa aktiivisesti jo monien vuosien ajan ja oli yksi ensimmäisistä systemaattisen laadunhallinnan aloittaneista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Luovi-laatu tarkoittaa toiminnan erinomaista laatua kaikessa toiminnassa ja jokaisen luovilaisen työssä.

Ammattiopisto Luovi on kehittänyt tavoitteellisesti tiedolla johtamista, tiedonhallinnan kokonaisarkkitehtuuria ja sitä tukevia järjestelmiä. Tiedolla johtaminen näkyy Luovissa paitsi numeerisen ja laadullisen tiedon tuottamisena kaikilla tasoilla tapahtuvaan päätöksentekoon, myös vuorovaikutuksessa tapahtuvana prosessina. Toiminta perustuu tietoon ja tiedolla johtamiseen osallistuvat kattavasti organisaation eri toimijat, myös työelämän edustajia ja asiakkaita. Laajan kumppanuusverkoston kanssa kehitetään mm. tiedonhallintaa ja verkostojen kautta välittyy tietoa. Tiedolla johtamista seurataan ja arvioidaan osana Luovin arviointi- ja palautejärjestelmää sekä tulos-, seuranta- ja vertailutietoja. Kehittämistoimenpiteistä päätetään näin saatujen tietojen ja niiden yhdistämisen ja analysoinnin pohjalta.

OKM:n tiedote laatupalkinnon myöntämisestä

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.