VETOVOIMALA-hankkeelle rahoitus

Luovi sai ESR-hankerahoituksen erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palvelujen valtakunnalliseen kehittämiseen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Ammattiopisto Luoville ja sen hankekumppaneille rahoituksen erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palvelujen kehittämiseen. Valtakunnallinen hanke toteutetaan 1.2.2018-31.12.2020 ESR-rahoituksella ja se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallista Osuvaa osaamista toimenpidekokonaisuutta. VETOVOIMALA-hanke toteutetaan Ammattiopisto Luovin, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Stadin ammattiopiston yhteistyönä. Projektipäällikkönä hankkeessa toimii opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen Ammattiopisto Luovista.

VETOVOIMALA-hankkeen tavoitteena on vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen ja ohjaavien tahojen yhteistyön ja osaamisen vahvistaminen vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden hakeutumisvaiheen ohjauksessa. Toimintamalli perustuu asiakas- ja käyttäjälähtöiseen kehittämistyöhön sekä siirtymävaiheessa toimivien asiantuntijoiden koulutukseen. Hankkeen aikana toteutetaan myös selvitys WHO:n toimintakykyluokitukseen (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) perustuvien ohjaus- ja arviointimenetelmien soveltuvuudesta opiskelukyvyn ja erityisen tuen tarpeen arviointiin ja HOKS-laadintaan. Kehittämistyön tuloksena hankkeessa tuotetaan valtakunnallinen erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden hakeutumisvaiheen toimintamalli, joka sisältää myös tuen tarvetta koskevan tiedonsiirron käytänteet ja yhteiset opiskelijavalintakriteerit vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävän ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaan. Hankkeessa toteutetulla kehittämistyöllä halutaan taata yhdenvertaiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen myös heikommassa koulutusasemassa oleville henkilöille.

Valtakunnallinen palvelujen kehittäminen ja käyttöönotto vaativat toteutuakseen yhteistyötä yli kouluasteiden ja hallintokuntien. VETOVOIMALA-hankkeessa viedään tavoitteita eteenpäin kahdella kehittämiskärjellä: Ensimmäinen kohdistuu peruskoulunsa päättävien erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden suunnitelmallisten ja asiakaslähtöisten hakeutumisvaiheen palvelujen kehittämiseen ja toinen kärki jatkuvan haun monimuotoiseen palvelukokonaisuuteen. Ammattiopisto Luovin, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Stadin ammattiopiston yhteishankkeessa saavutetaan kohderyhmät valtakunnallisesti ja saadaan kehittämistyössä tarvittavaa käyttäjäkokemusta ja näkyvyyttä jo palvelujen kehittämisvaiheessa. Valtakunnallinen siirtymävaiheen ohjauskokonaisuus otetaan portaittain käyttöön jo kehittämisen aikana, kun hankkeessa koulutetut asiantuntijat käynnistävät nivelvaiheen palveluja kuuden alueellisen yhteistyöfoorumin alueella, Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa, Mikkelissä, Jyväskylässä ja Helsingissä.

Lisätietoja
projektipäällikkö, opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen 0403193185

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.