Maksuttomia koulutuksia nivelvaiheen toimijoille hyvien ohjauskäytänteiden tunnistamiseksi ja jakamiseksi

Vetovoimala kouluttaa nivelvaiheen toimijoita erityisen ja vaativan erityisen tuen hyvien ohjauskäytänteiden tunnistamiseksi ja jakamiseksi

Ensimmäiset koulutukset käynnistyvät teemalla: Vaativa erityinen tuki ja toimintakyky nivelvaiheen ohjauksessa. Koulutus sisältää osallisuuden ja toimintakyvyn näkökulmia vaativan erityisen tuen asiakkaiden nivelvaiheen ohjaukseen. Teemoja käsitellään tutkimuksen ja käytännön esimerkkien kautta sekä perehdytään työkaluihin, joita käytetään toimintakyvyn tunnistamisessa ja kuvaamisessa.

Koulutukset on tarkoitettu opetus- ja ohjausalan ammattilaisille, jotka toimivat nuorten nivelvaiheen parissa. Kohderyhmää ovat perusasteen sekä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat, opettajat, ohjaajat, uraneuvojat ja opiskeluhuollon henkilöstö sekä ohjaamojen asiantuntijat, etsivän nuorisotyön toimijat, nuorten työpajojen henkilöstö ja muut ohjausalan ammattilaiset.

Tutustu Vetovoimala –hankkeeseen ja ilmoittaudu sekä katso koulutusten ohjelma täältä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä Helsinkiin ja Kuopioon 25.9.2018, Ouluun 9.10.2018.

Vetovoimala on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa kehitetään valtakunnallisia erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palveluja. Hanke toteutetaan Ammattiopisto Luovin, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Stadin ammattiopiston yhteishankkeena. Hankeen taustalla on huoli koulutuksen ulkopuolelle jäävistä, opintojen alkuvaiheessa keskeyttävistä, syrjäytymisvaarassa olevista sekä toimintarajoitteisista nuorista, joilla on jo valmiiksi haasteita terveydessä, hyvinvoinnissa ja koulutukseen kiinnittymisessä. Kehittämistyön tuloksena syntyy valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli tukea tarvitsevan oppilaan ja opiskelijoiden ohjaukseen.

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.