Luovilla hyvä maine työelämäkumppaneiden ja opintoihin ohjaavien tahojen keskuudessa

Ammattiopisto Luovin mainetta tutkittiin keväällä ja kesällä 2018 työelämäkumppaneiden ja opintoihin ohjaavien tahojen kohderyhmissä. Kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille! Tutkimuksen toteutti T-Media.

Käsityksiä ja toimintaa mittaavien tulosten perusteella Luovilla on hyvä maine kummassakin tutkimusryhmässä. Erityisinä Luovin vahvuuksina voidaan nähdä vastuullisuus ja vuorovaikutus.

Työelämäkumppanien näkemykset

Luovin maine työelämäkumppanien keskuudessa on hyvällä tasolla. Työelämäkumppaneiden mielestä Luovin vahvuus on vastuullisuus. Myös luottamus Luoviin on korkealla tasolla. Luovin nähdään huomioivan niin yhteiskunnan kuin ympäristönkin ja tällä mielikuvalla on huomattava yhteys työelämäkumppanien käytökseen.

Opintoihin ohjaavien tahojen näkemykset

Luovin maine opintoihin ohjaavien tahojen keskuudessa on hyvällä tasolla. Luovin omat ydinviestit toteutuvat erittäin hyvin. Luovin nähdään ennen kaikkea ottavan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioon sekä auttavan heitä työelämään siirtymisessä.

Sidosryhmätuen kannalta Luovin vahvuudet opintoihin ohjaavien tahojen mielestä ovat palvelut sekä vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Ohjaavat tahot kokevat myös, että Luovi on kehittyvä ja uusiutuva ja sen tarjoama koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita.

Kehittämiskohteet

Kehitettävää löytyi kummassakin tutkimusryhmässä työpaikkaosa-alueella eli miten kohderyhmät mieltävät Luovin työpaikkana.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.