Kannanottoja ammatillisesta erityisopetuksesta

Ammattiopisto Luovi ottaa yhdessä AMEO-verkoston kanssa kantaa ammatillisten erityisoppilaitosten asemaan ja rahoitusjärjestelyihin. Näitä teemoja haluamme yhdessä nostaa esille myös kevään vaalikeskusteluissa.

  1. Ammatillisten erityisoppilaitosten rooli oppilaitoskentässä on ehdottoman tärkeä. Niitä tarvitaan niille vaativan erityisen tuen opiskelijoille, jotka eivät tuen tarpeensa vuoksi voi integroitua muihin oppilaitoksiin.
  2. Vaativa erityinen tuki sisältää laajan kirjon erilaisia tuen tarpeen perusteita. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi vammasta, sairaudesta, oppimisvaikeuksista tai sosiaalisista syistä. Koulutustarjonta on tämä huomioiden pidettävä tarpeeksi laajana, jotta kaikilla perusopetuksen päättäneillä olisi mahdollista hakeutua kykyjensä mukaiseen koulutukseen.
  3. Elinikäinen oppiminen on turvattava myös erityistä tukea tarvitseville aikuisille.
  4. Vaativan erityisen tuen ammatillista erityisopetusta tule rahoittaa pääosin perusrahoituksella. Rahoituksessa on huomioitava opiskelijoiden suurempi tarve arjen perustaitojen ja työelämävalmiuksien tukemisessa.
  5. Erityistä tukea tarvitsevien työllistymisen edistäminen parantaa yhteiskunnallista tasavertaisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja tarjoaa kaivattua työvoimaa. Suomi tarvitsee kaikki kädet.
  6. Koko ikäluokan oppivelvollisuusiän nostaminen ei ratkaise syrjäytymistä. Tuki tulee kohdistaa nimenomaan sitä tarvitseville.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.