Laatu-katti ja muita hyödyllisiä työkaluja laadun kehittämiseen

Miten onnistumme työssämme? Miten varmistamme laadun toiminnassamme, ja pääsemme erinomaisiin tuloksiin? Mistä laatu syntyy? Näihin kysymyksiin voi löytää vastauksia Luovin laatua ja laadunhallintaa esittelevästä Laatu-katti vieköön perehdytysmateriaalista, joka on tarkoitettu sekä opiskelijoille että henkilöstölle.

Luovin, ja koko AMEO-verkoston, laadun kehittämistyö on aktiivista ja jatkuvaa. Laatu-katti-perehdytysmateriaali päivitettiin ajan tasalle Laatu vieköön -projektissa, jossa saatiin aikaan myös muita laadun arvioinnin ja varmistamisen työkaluja.

Osaksi laadunhallintajärjestelmää on laadittu osaamisen arviointisuunnitelma. Se toimii pohjana tutkinto- ja koulutuskohtaisille (ammatilliset perustutkinnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, VALMA ja TELMA) suunnitelmille sekä arviointitiedon oikeellisuudelle ja ajantasaisuudelle ammatillisessa erityisopetuksessa. Luonnos osaamisen arvioinnin toteutussuunnitelmasta huomioiden ammatillisen erityisopetuksen piirteet löytyy e-perusteet -sivustolta.

Ammatillisen koulutuksen nivelvaiheiden yhteistyön laadun arviointia on toteutettu yhdessä Aitoon koulutuskeskuksen ja heidän nivelvaiheyhteistyökumppaneidensa kanssa. Aiheeseen voi tutustua nivelvaiheyhteistyön esitteestä.

Lisäksi kehittämiskohteena on ollut työelämälähtöisten oppimisympäristöjen laadunvarmistus sekä työelämäpalautteen hankkimisen tehostaminen. Samalla on viety eteenpäin palautteen hyödyntämistä laajemmin ammatillisen erityisopetuksen ja työelämäyhteistyön kehittämisessä. On luotu prosessi työelämälähtöisten oppimisympäristöjen laadun varmistamiseksi, josta kertoo työpaikalla tapahtuvan oppimisen case-video sekä uutinen samasta aiheesta.

Ammattiopisto Spesia toteutti Laatu vieköön -projektissa laadunhallintajärjestelmien päivittämisen reformin ja yhdistyneen organisaation tavoitteiden suuntaisesti sekä vahvisti organisaation laatukulttuuria. Lisätietoa tästä voi kysyä laatukoordinaattori Hanna-Liisa Ollilalta puh. 044 4650 551  hanna-liisa.ollila@spesia.fi

Koko AMEO-verkosto on laatinut yhteiset mittarit Amis-palautekyselyn koulutuksenjärjestäjäkohtaisiin kysymyksiin. Yhteinen mittaristo kattaa muutokset perustuen ammatillisen koulutuksen reformiin sekä lakiin ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta. Se ottaa huomioon myös ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin kriteeristön.

”Laatu vieköön! – Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen” -projekti päättyi vuoden 2018 lopussa. Yhteistyökumppaneitamme hankkeessa olivat Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Live, Aitoon koulutuskeskus sekä Ammattiopisto Spesia. Yhdessä heidän sekä Suomen Diakoniaopiston kanssa jatkamme laadunkehittämistyötä tänä vuonna ”Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi” -projektissa, josta voit lukea lisää projektin sivulta osoitteessa: www.luovi.fi/projektit/timantti.

Lisätietoja: laatupäällikkö Timo Huurinainen, puh. 040 319 3117, timo.huurinainen@luovi.fi,

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.