Opiskelijat tyytyväisiä Luoviin

 

Ammattiopisto Luovissa voidaan olla tyytyväisiä viime heinäkuussa käyttöön otetun valtakunnallisen Amispalautteen tuloksiin. Luovin opiskelijoista kyselyyn on vastannut peräti 93 % ja tulokset ylittävät monilta osin valtakunnalliset tulokset.

Luovin opiskelijat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä aikaisemman osaamisen ja tuen tarpeen selvittämiseen valtakunnallisiin tuloksiin verrattuna. Luovilaiset kokevat myös saavansa riittävästi ohjausta opintojensa suunnitteluun. Luovin opiskelijat arvioivat Luovin toiminnan erityisen hyväksi opintojen joustavan aloittamisen sekä opiskeluympäristön turvallisuuden näkökulmista. Kehittämisen kohteeksi Luovissa otetaan tutkinnon osien valintamahdollisuuksien esille tuominen jo opintojen aloitusvaiheessa.

Valtakunnallinen Amispalaute kerätään ammatillista perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavilta opiskelijoilta opintojen alku- ja päättövaiheessa. Palautekyselyt järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. Kyselyiden kautta kerätyllä palautteella tuetaan sekä kansallista että koulutuksen järjestäjän sisäistä laadun seurantaa ja kehittämistä. Osaa valtakunnallisista palautekysymyksistä käytetään vaikuttavuusrahoituksen perusteena.

Tutustu tarkemmin: Amispalautekyselyn tulosten yhteenveto (pdf)

Lisätietoja: laatupäällikkö Timo Huurinainen, puh. 040 319 3117

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.