Luovi määrittää pedagogisia ankkureitaan

Kevään 2019 aikana Luovin opiskelijat, henkilöstö ja työelämän edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti työpajoihin, joissa on nostettu esiin tärkeäksi koettuja asioita Luovin pedagogisten ankkureiden määrittelemiseksi. Tutustu tarkemmin työpajojen tuloksiin.

Pedagogisten ankkureiden eli pedagogisen strategian määrittelyn avulla Luovissa halutaan tukea opettajuuden, pedagogisen ajattelun ja toiminnan uudistumista. Pedagogiset ankkurit perustuvat Luovin arvoihin ja ne toimivat hyvän opettajuuden ja ohjauksen suuntaviivoina. Ne luovat perustan yhteiselle ja yhtenäiselle tavalle toteuttaa ammatillista erityisopetusta kaikissa Luovin yksiköissä.+

Lisätietoja Pedagogiset ankkurit -hankkeen sivulta. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2019-31.12.2020 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.