Työllistymisen ohjaus- ja tukimalli – polku opiskelijan työllistymiseen

Ammattiopisto Luovin ja OSAOn yhteinen TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä -hanke
lähestyy loppuaan. Hankkeen tavoitteena on ollut tarve edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja erityisesti palkkatyöhön. Olemme vastanneet tähän tavoitteeseen laajalla oppilaitosten välisellä asiantuntemuksella ja yhteistyöllä. Keskeisenä tuloksena hankkeen työryhmissä on kehitetty, testattu ja dokumentoitu sekä kohderyhmien palautteen ja arviointien pohjalta toimivaksi todettu työllistymisen ohjaus- ja tukimalli.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimallin tavoitteena on tehdä työllistymisen suunnittelu aiempaa näkyvämmäksi ja tavoitteellisemmaksi osaksi opintoja. Ohjaus- ja tukimalli etenee vaiheittain alkaen nivelvaiheen yhteistyöstä päättyen työllistymiseen. Vaiheissa korostuu työllistymisen näkökulma, jonka on koettu olevan jatkossa yksi tärkeimmistä tekijöistä suunniteltaessa nuoren opintoja ja osaamisen kehittämistä.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimallin koonnin avulla päivitimme RUORI-itsearviointityökalun pelilliseen muotoon, pilotoimme uusia menettelytapoja alalle soveltuvuuden arviointiin perusasteen TET-jaksoja hyödyntämällä ja kehitimme ura- ja jatkosuunnitelman osaksi HOKS:a. Lisäksi loimme systemaattisen vuosikellomallin opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäosaamisen kehittämiseen ja uusien yritysyhteistyökumppanuuksien hankkimiseen, päivitimme tiedonhallintajärjestelmää työpaikkarekisteriin liittyen ja teetimme opiskelijatyönä esitteen työelämälle erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan ohjaukseen sekä työelämään siirtymiseen. Halusimme myös aktivoida työllistymiskulttuurillista reformin mukaista ajattelua koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tiivistämällä ja vahvistaa opetushenkilöstön näkemystä työllistymisen edistämisestä ammattiopistoon ja opetukseen kuuluvana asiana.

Työllistymisen ohjaus- ja tukimallin avulla toimintatapoihin saadaan jatkossa parempi kokonaisrakenne ja systematiikka, mikä edesauttaa niiden integroimista oppilaitoksen toimintaan ja prosesseihin.

TEDDY-hankkeen aikana on järjestetty noin 70 tilaisuutta ja työpajaa, joihin on osallistunut noin 300 toimijaa ja kuulijaa. Hankkeen toimenpiteiden kehittämisessä ja pilotoinnissa on ollut mukana noin 170 opiskelijaa, 50 opettajaa, opinto-ohjaajaa, opintoneuvojaa ja työhönvalmentajaa sekä 70 työelämän edustajaa.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille ja hyvää syksyn alkua toivottaen,

Mika Takalo
projektipäällikkö
TEDDY – Työllistymisen edistäminen yhdessä -hanke

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.